Budgetnyhet: Stärkt vård och fast läkarkontakt

Centerpartiet har tidigare drivit igenom en stor primärvårdsreform. Nu kan vi i den kommande budgeten presentera ytterligare 300 miljoner till det viktiga arbetet med fast läkarkontakt och till primärvården. Dessutom förstärks arbetet med att bekämpa psykisk ohälsa och att skapa fler vägar till vårdyrken.

– Vi behöver investera mer i sjukvården för att säkra villkoren för de som jobbar med att ta hand om oss andra, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

300 miljoner extra till primärvården och fast läkarkontakt

Nu utökas den påbörjade primärvårdssatsningen med ytterligare 300 miljoner kronor. Det är en viktig insats för att primärvården ska finnas tillgänglig i hela landet, såsom på landsbygden och i socioekonomiskt utsatta områden. Totalt satsas 3,3 miljarder på primärvården.

– Inte minst på landsbygden finns det mycket mer att göra för att stärka primärvården. Det finns stora skillnader mellan olika regioner idag, både när det gäller primärvårdens tillgänglighet och kvalitet. De ojämlikheterna måste försvinna, säger Anders W Jonsson.

För att öka kontinuiteten, höja vårdkvaliteten och skapa större trygghet för patienter i hela landet öronmärks 200 miljoner av satsningen till en fast namngiven läkarkontakt.

Förstärkt arbete med att bekämpa psykisk ohälsa

Att komma till rätta med den psykiska ohälsan i Sverige är avgörande. Därför görs nu en satsning på nästan 1,2 miljarder 2021 och motsvarande belopp för 2022, för att stärka den psykiska hälsan och psykiatrin. Tillsammans med tidigare presenterade förslag innebär det totalt en satsning på drygt två miljarder kronor under nästa år. 

– Den psykiska ohälsan är ett stort och växande problem. Inte minst drabbas kvinnor och unga. Men i coronapandemins spår finns också en risk att andra grupper kommer att drabbas. Det kan röra sig om äldre som tillbringat tid i ensamhet och isolering. Om personer som förlorat en nära anhörig. Eller om människor som förlorat sitt arbete och sett sin privatekonomi försämras, säger Anders W Jonsson.

Medlen ska bland annat användas till att stärka tillgänglighet och kvalitet i vård, omsorg och andra stödinsatser för personer med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättningar.

Fler vägar till vårdyrken

Det finns stora behov runtom i landet av kompetent vårdpersonal. Därför tillförs nu fem miljoner kronor årligen under två år för att se till att fler ska kunna utbilda sig till vårdyrken, samt underlätta för vidareutbildning för framför allt sjuksköterskor.

– Vi måste hitta sätt att bemöta bristen på sjuksköterskor och annan vårdpersonal runtom i Sverige. Samtidigt måste de som redan arbetar i vården ges möjligheter till utveckling under sitt yrkesliv, bland annat genom vidareutbildning, avslutar Anders W Jonsson.

Förslagen är en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.