En halv miljard till traumastöd för vårdpersonal

Coronapandemin har slagit hårt mot samhället. Nu behövs det stöd till alla de medarbetare inom sjukvården och äldreomsorgen som slitit hårt under krisen. Centerpartiet presenterar därför, tillsammans med Liberalerna och regeringen, 500 miljoner kronor till krisstöd, samtalsstöd och traumastöd för vård- och omsorgspersonal runtom i landet.

Den pågående pandemin har inneburit oerhörda påfrestningar för sjukvården och äldreomsorgen. Centerpartiet drev tidigt frågan om traumastöd för vård- och omsorgspersonal och kan nu presentera en satsning på en halv miljard i en ändringsbudget för 2020.

– Om Sverige ska ha en fungerande välfärd framåt måste vård- och omsorgspersonal orka inte bara under, utan också efter krisen. Det är helt avgörande att vi satsar på en hållbar plan för psykisk återhämtning, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson (C).

Syftet med satsningen är att stärka förutsättningarna till återhämtning för personalen inom hälso- och sjukvården samt inom äldreomsorgen, och att de får möjlighet att bearbeta sina upplevelser av pandemin.

– Jag har i min roll som läkare med egna ögon sett hur vårdpersonal gjort heroiska insatser och långa arbetspass med hög arbetsbelastning. Insatser som har räddat många människors liv. Samtidigt har det varit en otrolig press och stress som påverkat många, fortsätter Anders W Jonsson.

Satsningen på 500 miljoner kronor är fördelat på 350 miljoner till regionerna och 150 miljoner till kommunerna. Resurserna ska främst riktas till insatser i form av lättillgängligt och professionellt krisstöd, samtalsstöd och traumastöd.

Intervju med Anders W Jonsson