Kraftfulla klimatsatsningar i budgeten

År 2020 har präglats hårt av coronakrisen och dess effekter. Samtidigt har den andra krisen – den globala uppvärmningen – långt ifrån försvunnit. Nu måste vi se till att den nystart som Sverige behöver efter pandemin också kan bli en del av en grön omställning. Därför har vi presenterat ett miljöteknikpaket och nästan 10 miljarder på gröna budgetsatsningar 2021.

– Det här är historiskt stora satsningar på miljö och klimat. Nu tar vi viktiga steg för att göra Sverige till ett mer hållbart land, säger Annie Lööf, partiledare (C).

När vi påbörjar den nystart av svensk ekonomi som Sverige behöver efter pandemin är det viktigt att vi tar chansen att snabba på den gröna omställningen. Klimatkrisen är en av vår tids ödesfrågor och måste tas på största allvar. I budgeten för 2021 satsas därför nästan 10 miljarder på klimatet, bland annat för att hjälpa industrin att ställa om snabbare och för att göra transportsektorn mer hållbar. Centerpartiet har också presenterat flera viktiga satsningar på miljöteknik.

– För att lyckas med den gröna omställningen måste hela samhället ta ansvar. Vi måste hitta lösningarna som leder till bäst resultat – inte minst inom industrin och transportsektorn. Nu gör vi det lättare för människor att välja klimatsmarta lösningar och ser till att fler företag har möjlighet att bli mer hållbara i framtiden, säger Annie Lööf.

Ett miljöteknikpaket:

  • Från första januari införs grönt avdrag. Då byter vi ut tidigare bidrag till en RUT/ROT-modell. Istället för att ansöka om stöd, syns pengarna som dras automatiskt på fakturan. Du kommer enkelt kunna göra avdrag för att sätta upp solpaneler, eller installera en laddbox i hemmet. Vi höjer även gränsen för hur stor en solcellsanläggning får vara för att producera skattefritt, från 255kW till 500kW.
  • Nu satsar vi för att kunna ta det första riktiga steget för storskalig satsning av minusutsläpp – en ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären.
  • Vi gör satsningar på innovation tillsammans med företag och ger nu möjlighet för Sverige att till exempel gå in och stödja Northvolts FOU-anläggning i Västerås (genom IPCEI-projekt).

9,7 miljarder på gröna budgetsatsningar:

  • Bonus/Malus-systemet för miljöbilar förstärks och förbättras. Nu ges högre bonus för de bästa bilarna, det blir tuffare krav för att kvala in som miljöbil och skärpt avgift för de allra värsta klimatbovarna.
  • Stor satsning för att snabba på den gröna omställningen i näringslivet.
  • Nu blir det mer förnybart i tanken genom att reduktionsplikten som ser till att det blir mer förnybart i bensin och diesel skärps rejält. Samtidigt pausar vi de automatiska skattehöjningarna för drivmedel så det inte ska kosta mer vid pump. Vårt förslag om att samma lag ska gälla även för flyget införs också.
  • Vi höjer anslaget för sanering av hav och vatten för att minska övergödning.
  • Stora satsningar på kollektivtrafik och tåg. Bland annat satsas 500 miljoner per år i tre år på järnvägsunderhåll och 25 miljoner satsas per år i två år för att mobiluppkopplingen ska bli bättre på fjärrtågen.