Satsning på företag, besöksnäring och utbildning på landsbygden

Nu skapas fler möjligheter för människor i hela landet, i form av ett särskilt landsbygdspaket på totalt 225 miljoner. Det handlar om satsningar på landsbygdsföretagande, på förbättrad distansutbildning och på en starkare och mer hållbar besöksnäring.

– Nu skapar vi ännu bättre förutsättningar för jobb och företagande i hela landet, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

I den kommande budgeten görs viktiga investeringar i besöksnäringen och för företag på landsbygden. Bland annat går 70 miljoner till landets kommuner för att utveckla landsbygdsföretagande, i deras arbete med lokal näringslivsutveckling.

– Efter alla nödvändiga krisåtgärder som sattes in under coronakrisen måste vi nu gå över från direkta stödinsatser för pandemidrabbade företag till utvecklingsinsatser för näringslivet, säger Emil Källström.

100 miljoner går också till besöksnäringen, bland annat för kompetens- och affärsutveckling, ekoturism, stärkt förändringsförmåga och omställning i företagen. Paraplyorganisationen Visit Sweden får ett tillskott för att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt när det gäller att marknadsföra Sverige som besöksland.

– Besöksnäringen har drabbats oerhört hårt under pandemin. Nu ser vi till att sektorn kan både hålla sig vid liv och även satsa framåt, fortsätter Emil Källström.

Samtidigt behöver vi förbättra utbildningsmöjligheterna i hela landet. Den pågående pandemin har inneburit att många människor har varslats eller förlorat sina jobb, samt att unga har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Genom att öppna upp fler möjligheter till utbildning, genom lärcentrum och distansutbildning, får fler chansen att utveckla sin kompetens för att senare kunna komma i jobb. 40 miljoner ska därför gå till fler lärcentrum och 15 miljoner satsas på förbättrad och utvecklad distansundervisning.

– Vi måste se till att fler kan utbilda sig när arbetsmarknaden försämras, inte minst alla som lever på landsbygden. Bättre distansutbildning gör det möjligt för ännu fler att utbilda sig, oavsett var man bor, avslutar Emil Källström.

Budgetsatsningar i paketet 2021:

  • Landsbygdsföretagande: 70 miljoner
  • Besöksnäring: 100 miljoner
  • Lärcentrum: 40 miljoner
  • Distansundervisning: 15 miljoner

Intervju med Emil Källström i SVT