Budgetsatsningar på skogs- och jordbruket

Nu görs rejäla satsningar på svensk skogs- och jordbruk. Bland annat ska villkoren för företag i skogssektorn förenklas, och mer ska göras för att bekämpa skogsskador. Totalt handlar det om närmare 500 miljoner kronor över de kommande åren.

Villkoren för företag inom skogssektorn måste förenklas. Därför presenterar Centerpartiet bland annat att 20 miljoner kronor över två år ska gå till Skogsstyrelsens arbete med att förbättra service och erbjuda mer effektiv handläggning.

– Nu underlättar vi för företagare i skogssektorn i deras kontakter med andra myndigheter, och även för bättre digitala lösningar och kartmaterial, säger Anders W Jonsson, vice partiledare (C).

Skogsskador kostar skogsnäringen och staten flera miljarder kronor varje år. Nu läggs 90 miljoner över tre år på att förebygga och bekämpa skadorna. Dessutom får Sveriges lantbruksuniversitet 90 miljoner för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum.

– Med klimatförändringar ser vi stora förändringar på skogen. Därför behöver vi en injektion för att bekämpa skogsskadorna, säger Anders W Jonsson.

Länsstyrelsernas och Jordbruksverkets förvaltningsanslag ökar också. Länsstyrelserna får ytterligare 170 miljoner över tre år för att klara hanteringen av utbetalningar och återkravsarbete. Jordbruksverkets får ytterligare 115 miljoner kronor för att underlätta genomförandet av EU-fonderna.

Pandemin har förändrat arbetsmarknaden och ställer krav på flexibilitet och omställning. Därför finns det nu behov av utbildning för karriärbytare. Därför ska 10 miljoner kronor gå till snabbspårsutbildningar för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan.

– Det här är viktiga satsningar och förbättringar för Sveriges skogsnäring och jordbruk, vilket Centerpartiet har drivit på för i budgetförhandlingarna, avslutar Anders W Jonsson.

Förslagen är en överenskommelse mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen.