C: "Gängen kan krossas om fler vågar vittna"

Det ska aldrig löna sig att hota ett vittne till tystnad. Brottet bör alltid ge två års ytterligare strafftid, oavsett om det utgör ett av flera brott. Det föreslår nu Centerpartiets rättspolitiska talesperson Johan Hedin.

– De kriminella gängen måste krossas och det gör vi bland annat genom att få fler att våga vittna, säger Johan Hedin.

Under onsdagen samlas samtliga riksdagspartier för en extrainsatt debatt i riksdagen om gängvåldet. Johan Hedin, Centerpartiets rättspolitiska talesperson, kommer i samband med debatten att förslå att straffen för övergrepp i rättssak, såsom när man försöker tysta vittnen, inte ska påverkas med hänsyn till andra brott eller annan påföljd.

– Tystade vittnen är ett av flera akuta problem som måste lösas här och nu. Inte ens när oskyldiga människor hamnar i skottlinjen och dör vågar vittnen träda fram, säger Johan Hedin.

Förslaget innebär att brottet inte ska omfattas av asperationsprincipen, det vill säga mängdrabatten när flera brott begås. Centerpartiet vill också att straffet för att tysta ett vittne som lägst ska vara två års fängelse.

– Vittnesuppgifter är ofta en förutsättning för att kunna döma allvarliga brottslingar. Hot och våld riktat mot personer som anmäler brott eller vittnar i domstol är därför också ett hot mot rättsstaten, säger Johan Hedin.

Det måste samtidigt bli lättare att få vittnesskydd, genom ett förstärkt vittnesskyddsprogram. Centerpartiet vill att polisen ska ha möjlighet att inte bara stå för personskyddet utan att också under en begränsad tid kunna ta över ansvaret på ett mer övergripande sätt, för vittnen och målsäganden som riskerar att utsättas för allvarliga repressalier. Idag ligger ansvaret för denna ibland mycket kvalificerade säkerhetsuppgift på kommunerna.

– Ett bättre fungerande skydd för målsägande och vittnen kan också leda till att fler vågar lämna en våldsam relation. Reglerna som begränsar möjligheten att få vittnesskydd bör därför ses över.