Budget: Integrationssatsning på jobb och språk

Nu kan Centerpartiet presentera ytterligare satsningar på att nyanlända ska komma in på arbetsmarknaden, genom det så kallade intensivåret. Dessutom satsas mer på en samhällsintroduktion för asylsökande. Totalt handlar det om 100 miljoner kronor extra till Arbetsförmedlingen 2021.

I förra årets budget föreslogs att ett intensivår för nyanlända skulle införas. Nu satsar Centerpartiet, tillsammans med Liberalerna och regeringen, ytterligare 100 miljoner kronor under 2021. Syftet är att deltagarna efter intensivåret ska komma i arbete inom ett år efter påbörjat år.

– Intensivåret är väldigt viktig för att få fler i arbete. Det är glädjande att vi nu kan får mer resurser till att skapa bättre förutsättningar för nyanlända och utrikes födda, säger Anders W Jonsson, vice partiledare (C).

Intensivåret innehåller flera delar, som språkutbildning, praktikplatser, nystartsjobb och utbildning i samhällsorientering.

Samtidigt föreslås också en utökad obligatorisk samhällsintroduktion för asylsökande. Introduktionen ska bland annat innehålla information om asylprocessen och det svenska samhället. Den ska också lyfta viktiga frågor om demokrati, om rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samhället.

– Det är viktigt att det är obligatoriskt. Alla behöver få veta vilka rättigheter och skyldigheter du har i det svenska samhället, säger Anders W Jonsson.

Intervju i Sydsvenskan