Sänkt skatt för företag som gör investeringar

Sverige behöver en ekonomisk rivstart. När det arbetet påbörjas är det viktigt att svenska företag kan göra nya satsningar och vågar anställa. Därför sänks skatten tillfälligt för att stimulera nya investeringar. Totalt handlar det om 10 miljarder kronor under de kommande åren.

– Nu ser vi till att fler företag kan satsa och växa. Det är viktigt för svensk ekonomi och därmed viktigt för Sverige, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

I budgeten för 2021 presenterades idag skattesänkningar på omkring tio miljarder kronor för svenska företag. Under de kommande två åren genomförs en bolagsskattesänkning för de företag som genomför investeringar. Det kan exempelvis handla om när företag gör inköp av nya maskiner eller annat material, samt för satsningar som möjliggör att verksamheten kan ställa om.

– Under pandemin har många företag av naturliga skäl tvingats skjuta upp inköp och andra investeringar. Genom att sänka skatten stimulerar vi fler att våga satsa framåt, vilket är viktigt för att få hjulen att snurra igen, säger Emil Källström.

Det så kallade FoU-avdraget ska också utökas. Det innebär att arbetsgivaravgifterna sänks ytterligare för personer som jobbar med forskning på ett företag. På så sätt ser vi till att vi kan fortsätta ha ett innovativt företagande i Sverige.

Dessutom ska skattereglerna justeras för företag med koncernbidragsspärrade underskott. I början av förra året infördes nya regler som senare har visats ha negativa skattekonsekvenser. Därför ändras nu reglerna för de företag som påverkats.

Förslagen är en del av den kommande budgeten som Centerpartiet har förhandlat fram med Liberalerna och regeringen.