Satsning på förlossningsvård i budgeten

För en jämlik hälsa i hela landet satsar nu Centerpartiet 1,5 miljarder under 2021 på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

För att förstärka förlossningsvården, kvinnors hälsa och neonatalvården satsar Centerpartiet, i en överenskommelse med Liberalerna och regeringen, ytterligare 500 miljoner kronor för 2021 och beräknar lika mycket under 2022. Totalt landar satsningen på 1,5 miljarder kronor under 2021.

– Vi ser ett stort behov att öka insatserna kring förlossningsvården och kvinnors hälsa. Centerpartiet vill öka tillgängligheten och kvaliteten för kvinnors vård i hela landet. Det är ett viktigt arbete för att uppnå en jämlik hälsa bland befolkningen, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Satsningen handlar bland annat om nationella riktlinjer för en sammanhållen vård inom förlossningsvården. Riktlinjerna ska främja kontinuiteten för kvinnan under graviditet, förlossning och eftervård. En sammanhållen vårdkedja med kontinuitet hela vägen ökar tryggheten för den födande kvinnan.

– Det här kommer att ge möjligheter till en kvalitativ eftervård där det blir enklare att fånga upp de mammor som lider av fysiska eller psykiska problem efter en förlossning, säger Anders W Jonsson.

Under 2015 när satsningen inleddes avsatte regeringen 200 miljoner kronor och nu föreslås satsningen öka från 1 miljard kronor 2020 till 1,5 miljarder kronor 2021.

Intervju med Anders W Jonsson i SVT