Nu sänker vi skatten och satsar på välfärden – samtidigt

Budgeten som idag presenteras är starkt präglad av coronakrisen och dess effekter för människors hälsa, företagens förutsättningar och på samhällsekonomin. Samtidigt finns en tydlig prägel av Centerpartiets prioriteringar, med viktiga insatser för att skapa fler jobb, göra Sverige grönare och för att hela landet ska kunna växa och hålla ihop.

Idag presenterade Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiets prioriteringar i den budget som tagits fram tillsammans med regeringspartierna och Liberalerna för 2021. I ett läge när Sverige behöver en ekonomisk rivstart görs stora satsningar på såväl skattesänkningar och företagande som på sjukvården och klimatet, samt för att skapa bättre villkor för människor på landsbygden.

– Coronakrisen har inneburit flera krispaket under året, med rekordstora satsningar på vård, äldreomsorg, kommuner och regioner, samt på jobb och företag. Nu behövs en ekonomisk rivstart för Sverige för att komma framåt genom krisen, och som också bidrar till den gröna omställningen, säger Emil Källström.

Centerpartiets budgetframgångar:

Över 30 miljarder i sänkt skatt på jobb, företag och investeringar

Skattesänkningar på över 30 miljarder kronor görs nästa år, där de tre största sänkningarna omfattar sänkt inkomstskatt, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt skatt för företag som genomför investeringar. Tillsammans kommer skattesänkningarna att bidra såväl till att stimulera samhällsekonomin som att förbättra människors privatekonomi. Dessutom kommer de att stärka svenskt näringsliv, inte minst de drabbade branscherna som ofta har många unga anställda, ge fler unga chansen till ett jobb och bidra till att fler investeringar sker kommande år.

Nu stärker vi välfärden och Sveriges kommuner och regioner med över 20 miljarder

Budgeten för 2021 innebär en mycket stor satsning på Sveriges kommuner och regioner. Det handlar om generella statsbidrag, stöd till regionernas hantering av uppskjuten vård, kraftfulla förstärkningar av äldreomsorgen och ersättning för sänkta intäkter från kollektivtrafiken. Därtill kommer ett antal viktiga satsningar på bland annat vård på landsbygden, traumastöd till vårdanställda, fast läkarkontakt, förlossningsvården och arbetet mot psykisk ohälsa.

Ett lyft för den gröna omställningen

Centerpartiet har drivit på för flera viktiga klimat- och miljösatsningar, så att den nystart som Sverige behöver också ska bidra till ett mer grönt samhälle. Det handlar om stora miljötekniksatsningar som exempelvis ökat solcellsstöd och ett grönt avdrag för privatpersoner som vill vara mer klimatsmarta i vardagen. Laddinfrastrukturen byggs ut, minusutsläppen förstärks och RISE får viktiga tillskott för att jobba med bioekonomin. Fler som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen.

Ett Sverige som håller ihop

Viktiga satsningar görs på järnvägen, fler tåg, bättre vägar och kraftigt utbyggt bredband i hela landet. Distansutbildningen ska förbättras. Dessutom försvaras nivån på landsbygdsprogrammet under de kommande åren, trots neddragningar från EU.

Ett tryggare samhälle och ett stärkt försvar

Den oroande utvecklingen av gängkriminalitet som lett till skjutningar och dödsfall måste få ett stopp. Nu görs därför ytterligare satsningar på att stärka rättsväsendet. Mer pengar skjuts också till det svenska försvaret för att trygga landets säkerhet.