Centerpartiet vill se ny och rättvis pandemilag

Foto: Janerik Henriksson/TT

Nästan 6 000 människor i Sverige har hittills mist livet under pandemin. Den ökade smittspridningen är ett tecken på att vi kommer leva länge med viruset och fortsatta åtgärder kommer behövas. Begränsningar måste dock vara rättvisa och förutsägbara. Regeringen borde ha tagit ett helhetsgrepp som sätter smittskyddet i fokus och inte skapar ett lapptäcke av undantag. Centerpartiet vill nu se en ny pandemilag.

– Att spridningen återigen har ökat är ett tydligt tecken på att pandemin inte får ett snabbt slut. Vi måste hitta långsiktiga och hållbara lösningar för smittbekämpning som också upplevs som mer rättvisa, säger partiledare Annie Lööf.

I våras var Centerpartiet det första partiet som föreslog ett byte av den svenska coronastrategin, bland annat genom storskalig testning av alla med symptom. Nu befinner vi oss i ett nytt läge och vi måste hela tiden utvärdera situationen. Ett område där förändring skyndsamt behövs är begränsningarna kring exempelvis idrotts- och kulturevenemang.

– Vid pandemins utbrott var regeringen tvungna att snabbt minska smittspridningen. Det är förståeligt att man därför använde existerande regler inom ramen för ordningslagen. Men många upplever att dagens smittbekämpning delvis är ologisk, när olika regler gäller för i övrigt liknande situationer, säger Annie Lööf.

Två väldigt lika verksamheter behandlas idag väldigt olika.

Djurparken Skansen kan idag fortsätta sin verksamhet utan begränsning i deltagarantal, medan nöjesparken Gröna Lund tvingas hålla stängt. Restauranger får ha sittande gäster, men om en artist samtidigt spelar musik klassas middagen som en konsert och faller därmed under ordningslagens begränsningar.

– En mer långsiktig lösning behövs, där fokus ligger på hur vi håller nere smittspridningen vid olika tillfällen. Många verksamheter drabbas idag av lagstiftningen trots att de skulle ha minst lika goda förutsättningar att motverka vidare smittspridning, säger Annie Lööf.

En ny och rättvis pandemilag behövs.

Centerpartiet vill nu att reglerna kring deltagarbegränsning ska lyftas ur från ordningslagen. Istället bör en ny lag införas som utgår ifrån verksamhetens möjlighet att undvika trängsel.

– Allt folkhälsoarbete bygger på folkligt stöd och förtroende. När delar av smittbekämpningen upplevs som ologisk – som till exempel att köpcentrum kan vara öppna utan begränsning, men inte en fotbollsarena utomhus – så riskerar det långsiktiga förtroendet för smittbekämpningen att raseras, säger Anders W Jonsson, vice partiledare och sjukvårdspolitisk talesperson.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer bör ligga till grund för hur regleringen utformas, för att begränsa smittspridning med exempelvis krav på vilket fysiskt avstånd som ska upprätthållas mellan deltagarna, hur många som får samlas på en viss yta. Samma regler kan då gälla för alla branscher.

– Inte minst för folkhälsan måste vi se till att idrottstävlingar inte fortsatt drabbas av inkonsekvent lagstiftning. Varken Lidingöloppet eller Vasaloppet kan idag genomföras. Självklart skulle det vara möjligt att rymma mer än 50 deltagare på ett smittsäkert sätt på de 30, respektive 90, kilometer som loppen genomförs, säger Anders W Jonsson.