Rickard Nordin går in som ekonomisk-politisk talesperson

Medan Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson Emil Källström tar en paus från politiken för att ägna sig åt ett annat viktigt uppdrag, nämligen föräldraledighet, har Rickard Nordin klivit in som vikarie.

– Nu är vårt tydliga fokus att rivstarta ekonomin. Då passar det utmärkt att jag som klimat- och energipolitisk talesperson går in, eftersom den gröna omställningen och de ekonomiska satsningarna som Sverige behöver går hand i hand, säger Rickard.

Berätta mer om ditt nya uppdrag som vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

– Jag kommer att kliva in fram till i vår när Emil kommer tillbaka från föräldraledigheten. Vi kommer att prioritera arbetet med att ta oss igenom både den ekonomiska krisen och klimatkrisen.

– Det är med stor ödmjukhet och nyfikenhet jag tar mig an det här uppdraget. Vi har ett fantastiskt ekonomiskt kansli som gör ett otroligt jobb i det tysta. Det är till stora delar deras förtjänst att vi fått så bra utfall i budgetförhandlingarna. Att få ge sig in i de här diskussionerna med dem i ryggen är en trygghet och en rolig utmaning!

Nu har budgeten för 2021 presenterats. Vilka är de viktigaste satsningarna, enligt dig?

– En ekonomisk nystart är vår högsta prioritet i såväl höstens budget, som i det långsiktiga arbetet med att stärka Sverige framåt. Vi sänker skatten på jobb och företag med över 30 miljarder kronor, vilket är stort på många sätt. Inte bara i rena ekonomiska termer, utan också för att människor kommer att få chansen att bestämma mer över sina liv. Vi sänker både skatterna och satsar på välfärden – samtidigt.

Du behåller rollen som klimatpolitisk talesperson. Vilka ekonomiska åtgärder är viktigast för klimatet?

– Satsningarna på minusutsläpp kommer vara startskottet på en revolution och något vi kommer blicka tillbaka på om 20 år och säga att ”det var då det började”. Jag är personligen extra förtjust i det gröna avdraget, där du får ett avdrag likt ROT och RUT för investeringar i exempelvis solceller, och reformen där det blir obligatoriskt att blanda in förnybart bränsle i alla flyg som lämnar svenska flygplatser.

Hur kan vi klara klimatkrisen och den ekonomiska krisen samtidigt?

– Sverige behöver grön tillväxt. Den gröna omställningen är avgörande för att vi ska få både ett hållbart klimat och en hållbar ekonomi. Jag vill satsa på att få igång ekonomin genom satsningar på grön teknik, minskade utsläpp, hållbara lösningar, nya gröna företag och därmed nya gröna jobb. Det måste löna sig för företag att ställa om. En av satsningarna vi nu fått igenom i budgeten är ett extra avdrag för just gröna investeringar. Vi vet att om vi ska klara klimatkrisen, då måste vi få med oss företagen och ekonomin.

Vilka prioriteringar kan vi förvänta oss i den ekonomiska politiken framåt?

– Vi arbetar varje dag för att ge bättre villkor till svenska företag och säkra människors jobb och inkomst. Sverige behöver en rejäl rivstart för jobb, företag och ekonomi – genom lägre skatter, investeringar och enklare regler. Vi har redan genomfört mycket, och vi kommer jobba hårt för att Sveriges företag ska få det ännu bättre och kunna blomstra. När Sveriges företag mår bra skapas jobb, integration och välfärd.

Du leder även arbetet med ett av stämmoprogrammen inför partistämman nästa år. Vad handlar det om?

– Stämmoprogrammet som jag leder arbetet med har rubriken ”En stark grön ekonomi med fler företag”. När vi nu fått igenom stora delar av vår ekonomiska politik i Januariavtalet och de budgetar som lagts behöver vi ta nya grepp och utveckla vår politik på det ekonomiska området.

– Jag ser fram emot att lyfta blicken och staka ut de större visionerna. Hur drar vi exempelvis nytta av de stora trender vi ser i automatisering eller digitalisering? På vilket sätt kan vi stärka trenden vi ser i att fler företag vill ta hem produktion, en trend som antagligen kommer stärkas med tanke på leveranskedjornas sårbarhet i spåren av Covid-19? Det är några frågor som jag hoppas vi kan hitta svaren på. Där är alla medlemmar välkomna att höra av sig till mig med era tankar och idéer!

Coronakrisen påverkar fortfarande Sveriges ekonomi, företag och jobb. Hur ska vi ta oss igenom krisen?

– Först och främst ska vi minska det mänskliga lidandet så mycket vi kan. Där har vi alla ett stort ansvar att följa de riktlinjer som finns. När det väl är gjort ska vi se till att så många företag som möjligt tar sig igenom krisen, utan att gå under. Det är där omställningsstöd, korttidspermitteringar och andra åtgärder varit helt avgörande. Det kan mycket väl vara så att de kan behöva förlängas.

– Vi kan också tillsammans hjälpas åt genom att exempelvis handla mer lokalt och fortsätta nyttja tjänster som vi använt innan. Sedan ska vi ta till oss av de bra vanor vi fått i krisen. Att arbeta mer på distans går exempelvis hand i hand med minskade utsläpp. Det är därför det är så viktigt att fortsätta utbyggnaden av bredband i hela landet – något vi lägger 1,4 miljarder kronor på redan nästa år.

Läs mer in en intervju i Di