C: Arbetsmarknaden ska moderniseras

Efter en tid vid förhandlingsbordet om Lagen om anställningsskydd (LAS) är det nu klart att arbetsmarknadens parter inte nått i mål. Centerpartiet beklagar beskedet. Nu går arbetet vidare med att genomföra den expertutredning som tagits fram.

– Jag hade gärna sett att parterna kommit överens och beklagar att de inte kom ända i mål. Nu måste vi gå vidare med utredningens förslag om en mer modern arbetsmarknad, säger partiledare Annie Lööf.

LAS-förhandlingarna mellan LO, Svenskt Näringsliv och PTK landade under natten i ett misslyckande att komma överens. Centerpartiet hade gärna sett att parterna nått en överenskommelse och hade hedrat ett sådant avtal. Samtidigt är det tydligt i såväl Januariavtalet som i den senaste budgeten att i den händelse en överenskommelse inte nås ska expertutredningens förslag istället genomföras.

– Såväl regeringen som parterna vet vad som gäller. Arbetsmarknaden ska reformeras för att skapa mer flexibilitet och för att sätta kompetensutveckling i större fokus. Nu måste arbetet med utredningens förslag fortsätta enligt plan, säger Annie Lööf.

Tidigare i år presenterades en expertutredning för en moderniserad arbetsmarknad som är bättre anpassad till dagens förutsättningar, efter direktiv i Januariavtalet. Framför allt handlar förslagen om att skapa mer flexibilitet på arbetsmarknaden och för att sätta kompetensutveckling i större fokus.

– Skulle parterna be om något mer tid för att nå ett avtal stänger inte vi den dörren. De har själva satt sin deadline. Lyckas de är det bra, men annars genomförs utredningen rakt av, säger Annie Lööf.