Federley: Lyckat beslut om minskade utsläpp i EU

Europaparlamentet vill se minst 60 procent minskade utsläpp i Europa fram till 2030, som del i EU:s klimatlag. Centerpartiet är nöjda med resultatet, även om vi ville se en ännu högre ambitionsnivå.

– Vi lyckades. Att vi har samlat en majoritet av parlamentet bakom minskade utsläpp med minst 60 procent är som att bestiga ett berg, säger Fredrick Federley som varit en av förhandlarna för den liberala gruppen.

Förslaget på ny klimatlag presenterades av EU-kommissionen den 4 mars i år. Den ska fastställa målsättningarna för EU:s klimatarbete och röstades nu igenom med siffrorna 352 för, 326 emot och 18 som lade ned sina röster. I parlamentets beslut har man bland annat kommit överens om att utsläppen ska minska med 60 procent till 2030 och att målsättningarna ska vara nationellt bindande.

– Att vi har samlat en majoritet av parlamentet bakom minskade utsläpp med minst 60 procent är som att bestiga ett berg. Jag ville visserligen gå ännu längre, men nu har vi det svart på vitt att ett klimatneutralt Europa är bekräftat, säger Fredrick Federley.

– Det här beslutet fastställer att varje medlemsstat ska bli klimatneutralt och inte endast EU som helhet. Det här är ett oerhört viktigt beslut för länder som Sverige, så att mindre ambitiösa medlemsstater inte ska kunna åka snålskjuts på oss. Vi har också ökat kraven för EU:s medlemsländer i deras klimatanpassning, fortsätter Federley.

Senare under onsdagen ska hela slutprodukten röstas igenom av Europaparlamentets plenum, något som mer eller mindre är en formalitet. Därefter börjar slutförhandlingar mellan EU-parlamentet och medlemsländer.

– Idag satte vi ramverket, imorgon börjar det hårda arbetet. Nu ska vi svara på hur Europa ska lyckas nå målen och göra skillnad för klimatet på riktigt, genom reformering av Europas handel med utsläppsrätter och ökade ambitioner inom klimatanpassning, säger Fredrick Federley.

Det här innebär EU-parlamentets beslut om ny klimatlag:

  • EU och varje enskild medlemsstat ska vara klimatneutralt till senast 2050, därefter ska utsläppen vara mindre än upptaget av växthusgaser.
  • Upprättande av ett klimatmål till 2040.
  • EU ska till 2030 minska utsläppen med 60 procent, vilket är en ambitionsökning på 20 procentenheter jämfört med det nuvarande målet.
  • Ett Europeiskt klimatforskningsråd ska etableras, European Panel för Climate Change, som en oberoende vetenskaplig rådgivande styrelse för att genomföra klimatmålet i EU.
  • Alla medlemsstater ska införa planer för klimatanpassning, med konkreta åtgärder.
  • Striktare reglering och uppföljning av medlemsstaternas klimatarbete införs.
  • Avveckling av subventioner till fossila bränslen till 2025.