C: Viktiga förstärkningar av Försvarsmakten

Inom kort läggs propositionen ”Totalförsvaret 2021-2025” fram, med förslag som har förhandlats fram mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen. Bland annat kommer viktiga förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation på plats.

– Centerpartiet har under många år jobbat för ett starkare försvar i hela landet, där krigsdugligheten ska öka och försvarsberedningens rapport genomföras, säger Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson.

En överenskommelse är nu klar om förstärkningar av Försvarsmaktens grundorganisation. Det gäller Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur, Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) i Göteborg, Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala, Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn, Dalregementet (I 13) i Falun och Västernorrlands regemente (I 21) i Sollefteå med utbildningsdetachement i Östersund som ska återinrättas.

– Som centerpartist är jag glad och stolt över förstärkningarna med nya regementen. Nu ser vi till att skapa goda förutsättningar för en långsiktig och hållbar försvarsstrategi för Sverige, säger Daniel Bäckström.

Försvarsmakten ska synas, höras och finnas i människors medvetande, väcka nyfikenhet, stolthet och en vilja att själv bidra till försvaret av Sverige. Det har ett egenvärde, men kan också vara viktigt i ett rekryteringsperspektiv eftersom människor vill kunna leva, bo och jobba i hela landet.

Genom det försvarsbeslut som riksdagen kommer fatta i höst kommer Försvarsmaktens budget år 2025 vara 28 miljarder högre än idag. Det är mycket pengar men helt nödvändigt i det säkerhetspolitiska läge som Sverige befinner sig i. Därtill kommer satsningar på det civila försvaret på totalt 4.2 miljarder kronor fram till 2025. Centerpartiet har haft en central roll i att dessa pengar blivit verklighet.

– Totalförsvarets samlade utveckling behöver gå hand i hand och nu skapas bättre förutsättningar för det än på många år, säger Daniel Bäckström.