LAS-reformen leder till större rättvisa för anställda

Sverige behöver en modern arbetsrätt. Vi måste nu anpassa det regelverk som vi har haft i över 50 år efter hur dagens arbetsmarknad faktiskt ser ut, bland annat genom att fokusera mer på kompetens och mindre på anställningstid.

– Vi måste värdera anställdas erfarenhet och kompetens mycket mer. Utredningen föreslår ett mer rättvist system som ger ökad trygghet även för de mest utsatta på arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

En modernare arbetsrätt är en förutsättning för att svenska företag ska ha tryggheten att våga anställa framåt, även i tider av kris. De måste också kunna behålla den kompetens som gör att företaget kan växa. Samtidigt är det viktigt att ge anställda fler möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Det behöver bli lättare att ställa om mitt i arbetslivet och människor måste ges fler möjligheter att utveckla sin individuella kompetens.

– Idag skapas fyra av fem nya jobb av småföretagen, och för att vi ska hämta oss efter pandemin måste fler våga anställa, även sådana personer en arbetsgivare är mindre säkra på. Dagens fyrkantiga regler hindrar småföretag från att våga anställa de personer som är mest utsatta på arbetsmarknaden, säger Martin Ådahl.

Nu ligger en expertutredning på regeringens bord med skarpa förslag för ett mer flexibelt och rättvist regelverk. Den lagstiftning som skyddar mot godtycke i uppsägningar finns kvar. Det starka skyddet mot diskriminering finns kvar. Saklig grund för uppsägning finns kvar. Utredningen föreslår i stället en rätt till kompetensutveckling, högre skadestånd om man blivit felaktigt uppsagd, och snabbare rätt till fast anställning om man arbetar visstid.

Idag hamnar många utanför trygghetssystemet, inte minst unga och arbetslösa. Dagens regler ger en falsk trygghet eftersom de skapar en situation där många hindras från att få fasta anställningar. Istället tvingas de hoppa runt mellan vikariat, projektanställningar och visstidsanställningar.

– Många behöver få chansen till att utvecklas hela livet, och chansen att få anställning i ett växande företag. Det är det vi nu ska genomföra.

– Framför allt underlättar utredningen för de allra mest utsatta på arbetsmarknaden, de som står utanför i arbetslöshet. 100 000 unga har blivit arbetslösa under coronakrisen. I värsta fall står vi med en hel ungdomsgeneration i utanförskap, säger Martin Ådahl.

Läs mer i en debattartikel i Expressen