Nu ska fler nyanlända komma i jobb

För en bättre integration måste det gå snabbare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Centerpartiet har drivit igenom reformen intensivåret, för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända att snabbt komma i jobb. Programmet kommer att finnas tillgängligt från mitten av april 2021.

– Det här är ett viktigt steg mot en bättre integration i Sverige. Vi måste ta tillvara nyanlända kvinnor och mäns tydliga drivkraft att bli en del av det svenska samhället, säger riksdagsledamot Alireza Akhondi.

Målet med intensivåret är att det ska gå snabbare för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Även om situationen ser bättre ut idag än för några år sedan behöver mer göras för integrationen runtom i landet. Programmet pågår i upp till ett år och sätter upp tydliga mål och krav när det gäller att lära sig svenska och komma i arbete. Ett kunskapscertifikat delas ut till dem som nått målen.

– Ett jobb är den finaste biljetten in i samhället. Många nyanlända vill självklart göra mer för att komma i jobb, men de behöver bättre förusättningar och rätt stöd. Genom intensivåret får de under högt tempo ta del av olika aktiviteter och insatser med syftet att komma i arbete inom ett år, förklarar Alireza Akhondi.

Arbetsförmedlingen har nu fått i uppdrag att införa reformen med start 15 april 2021. Fokus ligger på språk, arbetsplatsnära insatser och kortare utbildning. Programmet hålls på heltid men det finns möjlighet att ta del av aktiviteter såsom mentorskapsprogram och språkinlärning på fritiden.

– Intensivåret kommer att ge en klart bättre start på etableringen. Samtidigt reformerar vi SFI, Arbetsförmedlingen och arbetsrätten. Det här är en historisk transformation av svensk arbetsmarknad som Centerpartiet har varit drivande kring. Så minskar vi utanförskapet och klyftorna mellan inrikesfödda och utrikesfödda, säger Alireza Akhondi.

Insatserna bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.