Stärkt försvar för ett tryggare Sverige

Sveriges totalförsvar ska nu stärkas. En omfattande proposition för försvarspolitiken läggs nu på riksdagens bord, där Centerpartiet har haft en central roll i förhandlingarna med regeringen och Liberalerna.

– Läget i världen blir allt mer osäkert. Nu ser vi till att bygga Sveriges totalförsvar starkare från grunden och med ett långsiktigt perspektiv, säger försvarspolitiska talespersonen Daniel Bäckström.

Under torsdagen lämnades försvarspropositionen "Totalförsvaret 2021–2025" i sin helhet till riksdagen. Centerpartiet har fått igenom flera viktiga prioriteringar, såsom förstärkningar av armén med nya och fler regementen runtom i landet, mer mängdmateriel och ammunition, satsningar på hemvärnet såväl som civila satsningar med beredskapshöjande åtgärder för sjukvården. Dessutom får vi på plats en starkare livsmedelsberedskap, lagerhållning, och funktioner som måste fungera inom logistik, transporter, IT och kommunikation.

– Det handlar inte minst om att stärka vår folkförankring och försvarsvilja men också om att samla samhällets resurser för att långsiktigt kunna nå våra viktiga mål i en allt mer osäker omvärld, säger Daniel Bäckström.

Sett över en tioårsperiod har Centerpartiet medverkat till en ökning av försvarsbudgeten på omkring 85 procent. Inför 2030 vill vi att det svenska försvaret ska två procent av BNP så att helheten av Försvarsberedningens förslag kan genomföras.

– Förstärkningarna av försvaret innebär såklart stora tillskott i budgeten, men sett till hur det säkerhetspolitiska läget ser ut är det helt rätt väg att gå. Såväl krigsförmågan som förmågan i det civila försvaret måste öka i Sverige, säger Daniel Bäckström.