Företag ska inte behöva betala skatt i förskott

Coronapandemin har gjort det tydligt att ett företags likviditet är helt central för verksamhetens överlevnad. Centerpartiet menar att det är en bakvänd princip att företag idag måste betala skatt innan de ens tjänat pengar, och vill nu se över systemet med preliminärskatt.

– Det är inte rimligt att företag tvingas betala skatt innan de har några inkomster, säger Per Åsling, skattepolitisk talesperson.

Sverige har idag en modell med preliminärskatt för företag, både för aktiebolag och enskilda firmor. Det gör att nystartade företag under det första året måste uppge en förväntad vinst, redan innan man börjat tjäna pengar. Det är självklart en svår gissning när verksamheten inte kommit igång, och många företagare gissar fel eftersom intäkterna och utgifterna kan fördelas väldigt olika över året.

Problemen med preliminärskatt har särskilt uppmärksammats under coronakrisen. En del i krispaketen som riktades till de företag som drabbats ekonomiskt under krisen var möjligheten att ändra redan betald preliminärskatt. När ett företag visste att den slutliga skatten skulle bli lägre eller högre än den preliminära skatten kunde summan då justeras.

Centerpartiet vill nu se över systemet så att företag inte ska behöva betala skatt i förskott.

– Det är en bakvänd princip att man ska behöva betala skatt innan man tjänat några pengar. Preliminärskatten gör att företagaren tvingas betala skatt ur en redan beskattad egen ficka, det hämmar likviditeten i bolaget och minskar utrymmet för investeringar, säge Per Åsling.

Läs mer i en intervju med i Di