EU-parlamentet röstar för ökad konkurrenskraft för bönderna

Europaparlamentet har i veckan röstat om den nya jordbrukspolitiken, som ska ge bättre stöd till bönder och skapa en ökad konkurrenskraft för lantbrukare. Centerpartiets Fredrick Federley menar att beslutet ger bättre förutsättningar för svenskt jordbruk – samtidigt som det innehåller ökade miljösatsningar.

– Att Sverige och Europas bönder kan leverera en sund och säker mat är en avgörande fråga för hela kontinenten, säger Federley.

Med relativt stor marginal så röstade Europaparlamentet i veckan igenom CAP, den gemensamma jordbrukspolitiken för hela EU. Förhandlingar har pågått sedan 2018 och den tilltänkta reformen, som är EU:s största budgetområde, ska leva i sju år.

Den nya jordbruksreformen ser till att bönder i större grad kommer få betalt för sina varor och blir mindre beroende av bidrag. Dessutom stärks åtgärderna för klimatet och miljön, med beslut om att 30 procent av direktstöden ska öronmärkas för miljö- och klimatsatsningar.

– Coronapandemin har blottat vår sårbarhet inför livsmedelsproduktion både i Sverige och inom EU. Samtidigt sliter våra bönder hårt för att producera säkra och hållbara produkter till mathyllan. Våra svenska bönder tar redan i dag ett stort ansvar när det kommer till att värna djuren och naturen. Det är viktigt att det arbetet ska löna sig ekonomiskt, säger Fredrick Federley.

Nu när Europaparlamentet har tagit sitt beslut väntar förhandlingar mellan parlamentet och medlemsländerna.

– Detta är en historisk reform. Arbetet har redan dragit ut på tiden och nu måste förhandlingarna med medlemsländerna snabbt avslutas, så att bönderna kan få svar på hur framtiden för deras verksamhet ser ut. Det är en oerhört viktig signal, att det finns en framtid i det svenska och europeiska lantbruket, säger Fredrick Federley.

Frågor som Centerpartiet drivit i den nya politiken:

  • Ökad konkurrenskraft för Sveriges bönder. Den nya jordbrukspolitiken innehåller mer marknadsorientering, med principen att bonden ska få bra betalt för sina produkter. Detta genom en ökad flexibilitet och mer frihet för medlemsländerna.
  • Minskat pappersarbete för bönderna. Jordbrukare ska kunna lägga mindre tid på administration och mer tid på sitt jordbruk.
  • Större fokus på miljö- och klimatåtgärder. 30 procent av direktstöden till bönder öronmärks nu för miljö- och klimatsatsningar. I landsbygdsstöden är 35 procent öronmärkta till miljö- och klimatsatsningar. Det blir därför mer gynnsamt för bönder att prioritera miljön. Dessutom har Centerpartiet fått igenom en klimatspårningsmekanism och en halvtidsöversyn för att utvärdera ifall medlemsstaterna faktiskt levererar på de utsatta miljö och klimatmål som finns.
  • Högre ambitioner på djurvälfärd. Centerpartiet har fått igenom en möjlighet att använda pengar från jordbrukspolitiken till att förbättra djurvälfärden och minska användningen av antibiotika inom djurhållningen i EU.
  • Bättre stöd för aktiva bönder. I beslutet så minskas stödet till markägare och mer stöd går istället till den som brukar jorden. Dessutom ges småskaliga företagare och unga bönder särskilt stöd.