C: EU ska inte lägga sig i svenska löner

Nu har EU-kommissionen presenterat ett EU-direktiv på europeiska minimilöner. Centerpartiet är emot införandet, eftersom det kan komma att hota svensk lönebildning.

– Det här är tondövt. EU ska inte in och peta i svensk arbetsmarknad, utan lönefrågor måste avgöras på hemmaplan, säger Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani.

Förslaget i det nya EU-direktivet innebär en ny europeisk minimilön på 60 procent av medianlönen, och skulle gälla i de länder där man redan idag har minimilöner.

– Beslut om arbetsmarknaden måste fattas på nationell nivå, så nära människor som möjligt. Det är bra att vilja motverka fattigdom, men EU:s minimilöner är inte någon magisk trollstav som kan råda bot på det. EU-kommissionen bör lägga ned förslaget om en lagstadgad europeisk minimilön, säger Abir Al-Sahlani.

Enligt EU-kommissionen ska Sverige och andra länder som har kollektivavtalsliknande former undantas från direktivet. Men Abir Al-Sahlani ställer sig tveksam till kommissionens löfte.

– De garantier som EU-kommissionen lovar Sverige ger jag inte mycket för. Våra fack- och arbetsgivarorganisationer har konsekvent ställt sig mycket kritiska till dessa garantier. Europa är en integrerad arbetsmarknad, då blir sådana löften svåra att hålla, säger Abir Al-Sahlani.

I remissvaren har 15 av EU:s medlemsländer sagt nej till ett direktiv om minimilöner. Enbart fyra länder var positivt inställda.

– Förslaget är tondövt av EU. 15 medlemsländer, och snart på alla fack- och arbetsgivarorganisationer, experter och akademiker i Sverige har uttryckt sitt motstånd. Ändå väljer man att gå vidare. Det riskerar att undergräva EU-samarbetets demokratiska legitimitet.