10 nya miljarder till kommuner och regioner

Ytterligare 10 miljarder kommer att tilldelas kommuner och regioner i krisstöd i år, för att täcka de extraordinära kostnader som uppkommit under pandemin. Pengarna ingår i en extra ändringsbudget som Centerpartiet inom kort kommer att presentera tillsammans med regeringen och Liberalerna.

– Pengar får inte vara ett hinder här. Vi måste göra allt vi kan för att minska smittspridningen och ge vård åt de människor som behöver det, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Med en ökad smittspridning i flera delar av landet är det tydligt att mer måste göras för att stötta kommuner och regioner i deras arbete, så att de fortsatt kan erbjuda en god vård och omsorg i hela Sverige. Redan under våren gjordes det tydligt att staten kommer att ta alla extraordinara vårdkostnader under 2020, som orsakats av coronaviruset.

– Vi ser oroväckande tecken på att smittan ökar på olika håll. Tidigare under året har vi sett till att 10 miljarder tilldelats kommunsektorn för att täcka deras pandemirelaterade kostnader. Men prognoserna visar att mer pengar behövs, säger Rickard Nordin.

Förutom det utökade krisstödet tas också höjd för en fortsatt utökad testning. Inom kort kommer åtgärderna presenteras i en extra ändringsbudget, och med satsningen kommer då totalt 20 miljarder kronor avsatts för ändamålet under 2020.

– Sveriges vårdpersonal har varit ovärderlig och gjort ett fantastiskt jobb under pandemin. Det handlar inte minst om att ge dem det stöd de förtjänar och se till att de helt kan fokusera på det de är utbildade till – att ge vård till sjuka och omsorg till landets äldre, säger Rickard Nordin.

Under 2021 kommer över 40 miljarder att gå till kommunsektorn, varav över 20 i generella statsbidrag. Satsningarna görs för att ge kommuner och regioner rätt förutsättningar att stärka välfärden utifrån lokala behov.