C: Ett demokratilås på EU-pengar kan bli verklighet

Nu har EU-parlamentet och medlemsländerna nått en preliminär uppgörelse som säger att länder som vill ha EU-stöd måste leva upp till villkor om att demokratin och rättsstaten respekteras.

– EU tar här ett stort steg mot ett av Centerpartiets viktigaste vallöften – att sätta ett demokratilås på EU:s budget och på så sätt stoppa auktoritära ledare från att obehindrat få EU-stöd, säger Abir Al-Sahlani.

EU-parlamentet har i en förhandling med ministerrådets ordförandeland Tyskland kommit överens om hur ett så kallat demokratilås ska se ut. Förslaget handlar om att garantera att EU-länder respekterar demokratin och rättsstaten för att kunna få EU-stöd.

– Alltför länge har auktoritära ledare i Europa fått miljoner i EU-medel. Samtidigt nedmonterar de demokratin, stänger tv-stationer, drar tillbaka grundläggande rättigheter och förbjuder kvinnor att göra abort. Det måste få ett stopp. Därför är det här ett stort steg framåt, säger Abir Al-Sahlani.

Europaparlamentet kommer inom kort att slutgiltigt rösta om uppgörelsen. Centerpatiet menar att slutprodukten inte är perfekt, men mycket bättre än den kompromiss som medlemsländerna ville se i somras och något som inte har funnits i EU-systemet tidigare.

– Till syvende och sist är det upp till medlemsländerna att se till att mekanismen faktiskt fungerar i praktiken och att den sedan används. För en process som ser fin ut på papper men aldrig kan användas i verkligheten är inte vatten värd. EU:s medborgare och skattebetalare förtjänar mer än så, säger Abir Al-Sahlani.

Det här innebär ett demokratilås på EU:s budget

  • EU:s budget får en så kallad rättsstatsmekanism, som ska hindra länder från att kunna strunta i EU:s grundläggande principer och ändå få utbetalningar från unionen.
  • EU-kommissionens årliga oberoende rapport om läget för demokratin och rättsstaten i varje EU-land är en del av bedömningen.
  • En bred definition med en tydlig lista kring vad som klassas som en överträdelse mot de grundläggande principerna inkluderas. Det gör det svårare för auktoritära ledare att komma undan. Inte bara direkta överträdelser inkluderas, utan även beslut i medlemsländer som innebär risker för överträdelser.
  • Försalget innehåller en ventil som gör att vanliga människor och civilsamhällesorganisationer inte straffas ekonomiskt av indragna stöd till medlemsländer.
  • Det införs en tidsbegränsning för medlemsländerna att agera när en rättsstatsfråga kommit upp, så att länder inte ska kunna förhala processen.