Nu stärker vi coronastöden till svenska företag

Många svenska företag har drabbats hårt av coronapandemins effekter, och nu ska flera av krisåtgärderna för att stötta jobb och företag förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermitteringar, omsättningsstöd till enskilda firmor, omställningsstöd till drabbade företag och anstånd med skatteinbetalningar.

– Utan företagen stannar Sverige. Därför förlänger vi nu flera stöd så att de som drabbats även under hösten får hjälp att klara sig igenom krisen, säger partiledare Annie Lööf.

Under året har flera kraftfulla krisåtgärder kommit på plats för att ge stöd till svenska företag. Men ännu är krisen inte över och mer måste göras. Centerpartiet jobbar hårt för att utvärdera situationen och se till att rätt åtgärder införs – för att minska smittspridningen, ge vård åt de som behöver och hålla svensk ekonomi på fötter.

– Företag i hela Sverige står fortfarande inför stora ekonomiska utmaningar. Nu måste vi hjälpa fler människor att rädda sina livsverk och se till att så många som möjligt klarar sig igenom krisen, säger Annie Lööf.

Korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. Omställningsstödet till företag som som förlorat intäkter under pandemin kommer att gälla fram till slutet av oktober, för att se till att även de som drabbats de senaste månaderna kan få hjälp. Samma förlängning av ansökningsperioden görs för omsättningsstödet till enskilda firmor. Dessutom kommer beviljade anstånd med skatteinbetalningar att förlängas, vilket innebär att företag får möjlighet att vänta än längre med att betala in en del av sin skatt.

– Vi vet att krisstöden har varit till stor hjälp för många företag, när efterfrågan på deras varor och tjänster hastigt och plötsligt försvunnit. Utan Centerpartiet hade åtgärderna varit mindre och sämre, men det är tydligt att mer måste göras, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Förlängda krisstöd till svenska företag:

Korttidspermittering förlängs

Som längst kan korttidspermitteringar idag beviljas i nio månader i följd. Den tidsgränsen ska nu tillfälligt tas bort, fram till 30 juni 2021. Det innebär att korttidspermitteringar kommer att kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader. Stödet under 2021 kommer fortsatt vara förstärkt i jämförelse med de vanliga nivåerna. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.

Omställningsstöd i tre ytterligare månader
Nu förlängs omställningsstödet för företag som drabbats ekonomiskt under krisen, så att det också kan sökas för perioden mellan augusti och slutet av oktober. Nuvarande period är mellan mars och juli. Omställningsstödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen jämfört med motsvarande period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag.

Omsättningsstöd till enskilda firmor i tre ytterligare månader

Tidigare har ett stöd till företagare med enskild firma presenterats, för kompensation för förlorade intäkter under mars – juli. Nu är det klart att åtgärden också ska gälla under augusti, september och oktober. Stödet kan sökas av enskilda firmor där omsättningen har minskat med mer än 50 procent jämfört med motsvarande period 2019. Om omsättningstappet är större kan företaget få ersättning med 70 procent av de förlorade intäkterna, eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden.

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

I mars presenterades en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Det gäller exempelvis inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills och nu ska åtgärden utökas med ytterligare ett år, för alla som har beviljats anstånd enligt de nya reglerna.

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

De tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare kommer att gälla även under 2021. Det innebär att de som lägger sitt företag vilande under nästa år också kommer att undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Samtidigt finns viss möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i verksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning.

Läs mer i en debattartikel i Aftonbladet