Höjt skydd för HBTQI-personer i ny EU-strategi

Nu har EU-kommissionen presenterat en ny HBTQI-strategi. Centerpartiet välkomnar initiativet, för att vi mer handlingskraftigt ska kunna ta itu med ett växande hat och hot mot HBTQI-personer i Europa.

– Det är hög tid att EU uppmärksammar hur allvarlig situationen är. Vi kan inte ha ett EU som bara ser på, som tolererar hot och hat mot den egna befolkningen utan påföljder, säger Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Runtom i Europa blir HBTQI-personer idag utsatta för diskriminering och hat på olika sätt. Förutom direkt våld i sin vardag upplever många sämre bemötande i sjukvården, där anhöriga i en samkönad relation till exempel inte har fått närvara på sjukhuset. I Slovenien uppmanar läkare homosexuella att gå i terapi för att bli ”botade”. I Polen har det införts HBTQ-fria zoner i motsvarande en tredjedel av landet. Det är även förbjudet med Prideparader, och även sexualundervisningen är på flera håll hotad. 

– Hat, hot och diskriminering mot HBTQI-personer i Europa är ett reellt problem som inskränker människors frihet att vara den man är och älska den man vill. Jag tycker att vi skulle ha kommit längre 2020, säger Abir Al-Sahlani.

EU:s nya strategi ska bland annat se till att stärka rättigheterna och skyddet för HBTQI-personer i medlemsländerna, skapa fri rörlighet i EU för regnbågsfamiljer och underlätta för HBTQI-asylsökande.

– Strategin innehåller skarpa lagförslag och åtgärder för de kommande fem åren. Till exempel ska listan över brott inom EU också omfatta homofobiska uttalanden och hatbrott, vilket är bra och nödvändigt. Men frågan är hur EU-länder som idag mer eller mindre sanktionerar hatbrott mot HBTQI-personer kommer att anamma en sådan lagstiftning, och vad EU:s plan är om länder vägrar att implementera detta, säger Abir Al-Sahlani.

Ett exempel på en fråga som Centerpartiet med liberala gruppen Renew Europe har varit med och drivit igenom är den fria rörligheten för regnbågsfamiljer. Lagstiftningen just nu skiljer sig åt länder emellan vilket innebär att en förälder inte nödvändigtvis juridiskt räknas som förälder från ett land till ett annat i EU. Vilket nu kommer att ändras.

Trots detta menar Abir Al-Sahlani att det överlag tyvärr är en tandlös strategi.

– EU-kommissionen kommer med många vackra ord, men det räcker inte att tillsättta några arbetsgrupper för att hantera till exempel trans- och intersexfrågor. Alla medlemsländer har skrivit på för EU:s grundläggande värden, och följer man inte reglerna ska man heller inte kunna få pengar ur EU:s budget. EU-kommissionen måste ta av sig silkesvantarna och börja dra länder inför domstol, säger Abir Al-Sahlani.

I strategin har Centerpartiet och den liberala gruppen Renew Europe velat säkerställa:

  • Fri rörlighet inom EU för regnbågsfamiljer.
  • Att förbjuda så kallad ”omvandlingsterapi” som syftar till att ”bota” människor från ej heterosexuella läggningar.
  • Europa ska välkomna hbtq-asylsökande.
  • Skydda transpersoners rättigheter.
  • Bekämpa HBTQI+-fobi i hela EU.