C: Ändra EU-regler för att rädda krisande företag

I veckan kom nya restriktioner med anledning av pandemin. Det är nödvändigt att mer görs för att bromsa smittspridningen, men regeringen måste samtidigt se till att drabbade företag stöttas. Centerpartiet vill nu att omställningsstödet förlängs året ut och att taket för stödet höjs. En åtgärd som kräver förändring på EU-nivå.

– Det är bråttom nu. Regeringen måste ligga på EU för att se till att våra företag får den hjälp de behöver, säger partiledare Annie Lööf.

Den ökade smittspridningen har gjort det tydligt att pandemin är långt ifrån över. Med tuffare restriktioner måste fler krisstöd följa. Centerpartiet vill bland annat förlänga omställningsstödet till krisdrabbade företag under november och december. Samtidigt behöver gränsen för att få del av stödet sänkas, så att fler företag omfattas. Taket för hur stort stödet får vara måste också höjas kraftigt. Men för det krävs en ändring av EU:s regler.

– Det har blivit uppenbart att EU sätter alldeles för snäva gränser för vilken typ av stöd som Sverige kan ge till företag. EU-samarbetet ingår inte i Januariavtalet utan ansvaret för att se till att detta sker vilar på regeringen och ytterst statsministern, säger Annie Lööf.

Det regelverk som nu gäller inom EU bygger på antaganden om smittspridning som inte visat sig hålla. Därför måste EU:s regler uppdateras efter hur situationen faktiskt ser ut. EU-kommissionen bör återigen aktivera den katastrofgrund som fanns i våras, när EU klassade pandemin som en ”exceptionell händelse”. Det innebar att företag kunde få upp till 75 miljoner kronor varje månad i omställningsstöd. Nu finns ett tak på 30 miljoner kronor.

– Många länder upplever just nu en andra våg, vilken rimligen borde anses vara en ny ”exceptionell händelse”. Jag förväntar mig att Stefan Löfven trycker på under EU-toppmötet i slutet av veckan. Svenska företags överlevnad hänger på att EU förändrar sitt regelverk, säger Annie Lööf.

Centerpartiet driver också på för att statens sjuklöneansvar förlängs till nästa sommar, samt att omsättningsstödet för enskilda firmor förlängs året ut.

Läs mer i en intervju i Dagens Industri