Stort intresse för ny pandemilag

Smittspridningen i samhället fortsätter att öka. I ett försök att bromsa smittan presenterades i veckan nya tuffa restriktioner. Tyvärr upplever många en otydlighet kring regeringens rekommendationer, och därför driver Centerpartiet frågan om en heltäckande och rättvis pandemilag. Nu bereds förslaget i riksdagens socialutskott. Därefter hoppas man kunna samla en majoritet i riksdagen.

– Alla måste bidra för att få ner smittan. Men regeringen håller på att skapa ett avancerat lapptäcke av olika undantag och tillfälliga lösningar. Det hotar förtroendet för det svenska smittskyddsarbetet och är inte vad Centerpartiet vill se. Vi behöver en konsekvent pandemilag som både fungerar här och nu och i framtiden, säger Anders W Jonsson, vice partiledare och sjukvårdspolitisk talesperson.

Såväl i Sverige som i resten av världen har det blivit tydligt att vi kommer behöva leva med coronaviruset en längre tid. För att bekämpa smittan på bästa sätt krävs nu att vi utvärderar situationen och tar nya tag, med långsiktighet och hållbara lösningar.

Ny pandemilag behövs

Centerpartiet har lagt fram ett förslag i riksdagen om en ny pandemilag. Pandemilagen ska utgå ifrån olika verksamheters möjlighet att undvika trängsel. Om köpcentrum kan ha tusentals besökare så måste idrottsevenemang och nöjesparker också kunna öppnas upp, i samband med ordentliga åtgärder för att begränsa smittan.

– Allmänheten har rätt i sin kritik. Lagstiftningen måste vara rättvis och enkel att förstå. Möjligheten att begränsa smittan måste stå i centrum här, inte vilken typ av verksamhet som berörs, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet vill se ytterligare krisstöd

Många företag och branscher påverkas direkt av de nya restriktionerna som förbjuder fler än åtta personer att delta i allmänna sammankomster. Centerpartiet driver därför på hårt för att förlänga omsättningsstödet till november och december och att det statliga ansvaret för sjuklön förlängs till sommaren.

– När det införs restriktioner som är viktiga för att minska smittspridningen måste staten också kompensera verksamheter och företag. Regeringen måste ge snabbt besked till företag om förlängda stöd. Mer måste göras för att rädda företagares livsverk och anställdas jobb i hela landet, säger Anders W Jonsson.

Men även en ny pandemilag skulle underlätta för verksamheter att anpassa sig till en ny situation under pandemin.

– Det är nu vi måste investera i en långsiktigt hållbar lagstiftning, annars är risken att vi måste uppfinna hjulet om och om igen. Pandemin kommer tyvärr inte få ett snabbt slut och vi måste hitta vägar att leva med viruset och ta Sverige framåt genom krisen, avslutar Anders W Jonsson.