Nu ska lagen om skyddsjakt på varg ändras

Det ska bli enklare och tryggare att skyddsjaga varg i Sverige. Efter att Centerpartiet drivit frågan i riksdagen ska nu nästa steg tas av regeringen för att förbättra reglerna.

– Dagens rovdjurspolitik är bristande, framför allt när det gäller varg. Vi har ett förtroendegap mellan dem som tillämpar lagen och dem som drabbas av den. Centerpartiets förslag kring skyddsjakt är en pusselbit i att återskapa tilliten, säger Ulrika Heie, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.

I Sverige har vi två typer av jakt, dels licensjakt som är till för att reglera viltstammarna, och dels skyddsjakt som är till för att kunna ta bort rovdjur eller grupper av rovdjur som kan orsaka skada.

Den vargförvaltning vi har i Sverige måste innebära att vargar som orsakar skador, uppvisar ett onormalt beteende eller uppehåller sig i stadsmiljöer ska kunna skyddsjagas. Nya regler och rekommendationer måste tas fram, som också innebär att hela revir och genetisk viktig varg kan skyddsjagas.

Centerpartiet vill:

  • Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya rekommendationer för skyddsjakt på varg, som också gör det möjligt att fatta beslut om skyddsjakt på ett helt revir
  • Göra det enklare och snabbare för personer att ansöka om skyddsjakt
  • Se till att det skapas länsvisa kartor över områden där tamdjurshållningen medför en särskild sårbarhet för angrepp av varg
  • Se över sekretessbestämmelserna i samband med skyddsjakt och licensjakt
  • Se till att staten tar ett större ansvar för skyddsjakt
  • Utreda förutsättningarna för att bekosta utbildning av certifierade hundar genom viltskadeanslaget

En majoritet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott ställer sig bakom alla Centerpartiets förslag, förutom den punkt som handlar om särskilt utsatta områden. Något som Centerpartiet menar är en rättvisefråga.

– Det är inte rimligt att ett fåtal geografiska områden bär en så stor del av den svenska rovdjursstammen. Därför bör licensjakten öka i det mellansvenska förvaltningsområdet, som idag rymmer mer eller mindre alla vargar i Sverige. Det är rimligt att minska antalet individer i detta område till 170 individer, säger Peter Helander, Centerpartiets jakt- och viltpolitiska talesperson.

Centerpartiet menar också att Sverige och Norge bör samförvalta vargstammen.