Krisstöd till företag förlängs året ut

Under året har historiska krispaket tagits fram för att försöka rädda svenska företag som drabbats hårt under pandemin. Men mer måste göras. Nu förlänger Centerpartiet, regeringen och Liberalerna omställningsstödet till företag samt omsättningsstödet till enskilda firmor året ut.

– Det handlar inte minst om att rädda människors livsverk, men också att se till att så många som möjligt kan behålla sina jobb, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

Situationen i Sverige är fortsatt allvarlig. Smittspridningen av coronaviruset ökar nu i flera delar av landet, vilket har betytt att tuffare restriktioner införts. I första hand handlar det om ett hot mot liv och människors hälsa, men samtidigt har coronakrisen inneburit svåra konsekvenser för svenska jobb och företag. Centerpartiet har därför drivit på för kraftfulla åtgärder och ekonomiska stöd.

– Läget är nu särskilt tufft för alla företag i branscher som påverkas direkt av de smittbegränsande restriktionerna. Det gäller inte minst företag inom restaurang- och besöksnäringen, säger Rickard Nordin.

Hittills har krisstöd för över 200 miljarder kronor under 2020 och 120 miljarder kronor 2021 presenterats, samt garantier och likviditetsförstärkningar för hundratals miljarder kronor. Åtgärderna har varit möjliga tack vare Sveriges starka statsfinanser och har gjort stor skillnad. Bara genom korttidspermitteringen har hundratusentals svenskar undgått risken att bli av med jobb. Nu förlängs omställningsstödet till företag och omsättningsstödet till enskilda firmor under november och december.

– Det är viktigt att vi fortsätter stötta svenska företag på olika sätt. Vi vet att det gör skillnad på riktigt, inte minst för de mindre företagen, att få det andrum som krävs för att överleva vintern, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet följer utvecklingen väldigt noga tillsammans med regeringen och Liberalerna, och är redo att snabbt fatta nya beslut när läget förändras. Tidigare har korttidspermitteringen förlängts, till och med juni 2021. Möjligheten att få anstånd med skatteinbetalningar har förlängts med ett år. Såväl omställningsstöd till företag som det särskilda omsättningsstöd till enskilda firmor breddades också tidigare till att omfatta augusti till oktober 2020.

Läs mer i en debattartikel i Aftonbladet