C: Nu får det vara slut på en migrationspolitik med lappande och lagande

Bild

Runtom i världen är alltfler människor på flykt. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR tvingas ungefär 45 000 personer på flykt, varje dag. Det är en ofattbar tragedi som drabbar varje enskild människa och familj när krig, förtryck och förföljelse rycker upp människor ur sin tillvaro för att söka sig en fristad någon annanstans.

Centerpartiet vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för att hjälpa människor på flykt. För att Sverige ska kunna göra just det krävs att vi har en migrationspolitik som kan kombinera medmänsklighet med ordning och reda. Vi vill se en politik som värnar asylrätten, som inte sätter volymmål, som gör att barn får återförenas med sina föräldrar och som skapar en mer rättssäker asylprocess.

Just rättssäkerheten och långsiktigheten har särskilt fått stå tillbaka under de senaste årens tvära migrationspolitiska kast. Fullständigt godtyckliga händelser, som till exempel vilket datum regeringen har hållit en presskonferens, har fått ligga till grund för vilka människor som har fått stanna i landet. Det har drabbat enskilda människor väldigt hårt.

Under alltför lång tid har svensk migrationspolitik präglats av ett lappande och lagande, där tillfälliga lagar ersatt varandra.

Det är inte hållbart, vare sig för Sverige som land eller de människor som inget hellre vill än att hitta en plats att leva i trygghet.

En av de tillfälliga lagar som skapats är den så kallade gymnasielagen. I syfte att ge ensamkommande unga en möjlighet att stanna permanent om de slutför sina studier och hittar ett arbete släppte vi från Centerpartiets sida igenom lagen, trots att den hade stora brister.

Vi är stolta över att vi tog det ansvaret och gav många unga en andra chans efter att ha kommit i kläm av den mycket restriktiva tillfälliga lag som Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev fram under 2016.

Många är de ensamkommande som tack vare Centerpartiets beslut tagit chansen, studerat vidare och lyckats få ett jobb.

Ännu fler är de som fortfarande pluggar med goda förhoppningar om att få stanna och bygga ett liv här i Sverige. Vi hoppas innerligt att de unga med stark förankring i lokalsamhället också kan få stöd därifrån för att komma i varaktig anställning. Men när vi valde att släppa igenom lagen så sade vi också att detta skulle vara sista gången och vi inte skulle bidra till nya undantag. Vi står fast vid det beskedet.

Det förslag till förändringar som regeringspartierna presenterat är ytterligare avsteg från principen om en förutsägbar och generell lagstiftning. Förslaget innebär dessutom en djup orättvisa genom att man behandlar olika individer olika beroende på hur snabbt man klarat av sina studier. Förslaget innebär i praktiken att de unga människor som snabbast lärt sig språket, genomfört sina studier och sökt sig ut på arbetsmarknaden och vars tillstånd löper ut nu i december redan har fått sitt utvisningsbeslut när lagstiftningen kommer på plats först till sommaren. Medan de unga som tagit längre tid på sig skulle ges avsevärt bättre förutsättningar att få stanna.

Det nya förslaget är en oansvarig och orättvis politik, där de människor som drabbats hårdast av pandemins påverkan inte kommer omfattas av lagstiftningen.

Genom att räkna in CSN-lån som inkomst för att nå upp till försörjningskravet innebär regeringens förslag dessutom ett stort avsteg från principen om att människor som inte är kvotflyktingar ska ha egenförsörjning för att få stanna i Sverige.

Miljöpartiets och Socialdemokraternas hantering av gymnasielagen är cynisk. Den skapar hopp till människor som ändå skulle utvisas, samtidigt som den fortsätter avstegen från en verkligt medmänsklig politik där vi skyddar de mest utsatta.

Centerpartiet ser därför ingen annan möjlighet än att rösta nej till dessa lagförändringar.

Svensk migrationspolitik måste bygga på långsiktighet och förutsägbarhet. Den behöver fokusera på de mest utsatta och de människor som har verkligt skyddsbehov, samtidigt som den uppmuntrar den som lär sig språket och har egen försörjning. Regeringens förslag till lagförändringar i gymnasielagen gör inget av detta.

Regeringen har också lagt fram ett förslag till förordningsändring om förändringar i begreppet varaktig anställning. Även denna förändring innebär än att ett hopp tänds som snabbt skulle släckas, då förändringen inte hjälper många av dessa unga. Vi är därför kritiska även till denna förändring, men menar att förordningar är regeringens ansvar. Vi kommer därför att avstå i voteringen om det utskottsinitiativ som Moderaterna lagt fram i syfte att fjärrstyra förordningsändringen från Riksdagen.

Centerpartiets mål är en långsiktig migrationspolitik som kan förena medmänsklighet med ordning och reda.

Det är genuint bättre för människor på flykt om lagarna är långsiktiga och förutsägbara. Vi ser till exempel det förslag om en utvidgad humanitär grund i den kommande, permanenta lagen som ett mycket viktigare steg för att förbättra migrationspolitiken i medmänsklig riktning än tillfälliga lösningar för vissa grupper.

Vårt fokus nu kommer vara på det betänkande som migrationspolitiska kommittén kommit fram med och som är en bra grund för en varaktig, bred och human migrationspolitik i Sverige.

Annie Lööf, partiledare (C)
Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson (C)

Debattartikel i Aftonbladet