C: "Vi kommer inte medverka till att urholka äganderätten”

Nu har skogsutredningen presenterats. Enligt Centerpartiet brister den på flera punkter i Januariavtalet, och det finns en hel del övrigt att önska.

– Centerpartiet kommer inte bidra till försämringar vad gäller äganderätten eller möjligheterna att nå en klimateffektiv omställning, säger Peter Helander, Centerpartiets talesperson i skogsfrågor.

Under måndagen presenterades den så kallade skogsutredningen. Utredningen var en bärande del av den överenskommelse som ledde fram till Januariavtalet. Anledningen är att balansen mellan bland andra skogsägare och skydd har rubbats under de senaste åren, och ligger inte längre i linje med det som uttrycks i skogsvårdslagen.

Även om det finns delar som är bra i utredningen så levererar den inte helt enligt direktiven, menar Peter Helander.

– Januariavtalet är tydligt med att vi ska stärka äganderätten och öka möjligheten att på ett hållbart sätt använda skogens resurser för förnybara, klimatsmarta material och energi. Om utredningen inte levererar förslag som lever upp till det så ska den inte genomföras i sin helhet, säger han.

Enligt överenskommelsen med regeringen och Liberalerna ska den privata äganderätten till skogen stärkas. Förslagen ska både främja en växande skogsnäring och en hållbar tillväxt med god tillgång till nationell biomassa från den svenska skogen. Dessutom skulle utredningen återskapa förtroendet mellan staten och svenska skogsägare. Genom att utredningen gör egna, mycket långtgående, tolkningar av Sveriges internationella åtaganden om biologisk mångfald så uppnår inte utredningen detta syfte.

– Centerpartiets politik präglas av ett starkt skydd av äganderätten, eftersom äganderätt och hållbarhet hänger ihop. Vi kommer självklart inte medverka till att urholka äganderätten eller möjligheterna att nå en klimateffektiv omställning. Vi kommer nu att läsa utredningen i sin helhet men de förslag som ligger utanför Januariavtalet kommer inte att genomföras, avslutar Peter Helander.