Centerpartiets förslag för en mer likvärdig skola

Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som omfattar frågor såsom skolpengen och urvalssystemet. Centerpartiet har i samband med utredningen presenterat flera förslag för att stärka kvaliteten i svensk skola och göra den mer likvärdig.

– Alla skolor ska vara bra skolor. Och för att det fria skolvalet ska fungera i praktiken och öppna upp för fler så måste förändringar ske, säger Fredrik Christensson, utbildningspolitisk talesperson.

Några av de åtgärder som Centerpartiet vill se på skolområdet är ett obligatoriskt skolval, samma nivå på skolpeng oavsett huvudman, samt en kötid på max tre år innan skolstart.

På frågan om att helt ta bort kö som urval säger Centerpartiet nej. Däremot behövs reformer i kösystemet så att fler elever kan få möjlighet att söka på rättvisa villkor. Vill en skola använda kö i urvalet så ska en inflyttarkvot finnas, så att alla har faktisk chans att komma in på den skolan man önskar. Denna kvot skulle förslagsvis ligga på 5-10 procent. Dessutom föreslår Centerpartiet att kötiden max får uppgå till tre år.

– Det är inte rimligt att föräldrar ska kunna ställa sina barn i kö från födseln. Men genom rätt informationsinsatser och ett aktivt skolval kan kösystemet vara med och bidra till de positiva effekterna av ett fritt skolval, säger Fredrik Christensson.

Bland de förslag Centerpartiet lyfter fram finns också möjligheten att snabbare kunna stänga skolor som inte håller måttet. Och framför allt måste de skickligaste och mest erfarna lärarna möta eleverna med störst behov.

– För att alla skolor ska hålla en hög kvalitet behövs insatser på bred front. Vi vill värna och utveckla det fria skolvalet och se till att villkoren är likvärdiga. Det viktigaste är inte hur urvalet sker utan att eleven får en bra utbildning oavsett vilken skola den studerar på, avslutar Fredrik Christensson.

Intervju i Ekot med Fredrik Christensson