Abir Al-Sahlani ansvarar för EU-parlamentets nya arbetskraftsinvandringspolitik

Centerpartiets EU-parlamentariker Abir Al-Sahlani är utsedd att förhandla för Europaparlamentets räkning i arbetet med att ta fram ny lagstiftning på arbetskraftsområdet och för utökade lagliga vägar till EU.

– EU:s politik kring arbetskraftsinvandring är ett byråkratiskt lapptäcke, samtidigt ser vi mängder av företag som skriker efter viktig kompetens, säger Abir Al-Sahlani.

I det förslag till ny migrationspolitik som EU-kommissionen presenterade i september aviserades att man under kommande månader ska presentera revideringar just kring arbetskraftsinvandringen. Nu tar Europaparlamentet fram sin ståndpunkt – ett arbete som Abir Al-Sahlani nu leder.

– Idag är den europeiska lagstiftningen för arbetskraftsinvandring en lång rad olika direktiv där det ena är krångligare än det andra, med långa handläggningstider där många ändå faller utanför. Genom att få ta rodret för hur vi skapar en hållbar helhetslösning för parlamentets räkning hoppas jag att kunna gynna både EU:s konkurrenskraft och de individer som söker sig hit, säger Abir Al-Sahlani.

EU har en snabbt åldrande befolkning och det europeiska näringslivet behöver fylla 97 miljoner vakanta platser mellan 2015-2025. Även Sverige har en skrikande brist på rätt kompetens. Arbetsförmedlingens yrkesprognos säger att det kommer saknas 100 000 utbildade inom bland annat sjukvården, IT-sektorn och industrin.

– Det är viktigt för EU:s och Sveriges små och medelstora företag, och för vår ekonomi som helhet, att vi kan hitta rätt kompetens - både hög, medel och så kallad låg kompetens. Vi behöver förbättra rörligheten inom EU, förbättra valideringen av kompetenser, och ha mer inkluderande regler kring exempelvis spårbyte på europeisk nivå, säger Al-Sahlani.

Abir Al-Sahlani är sedan tidigare ansvarig för den liberala partigruppen i sysselsättningsutskottet rörande EU:s blåkortssystem, som är den gemensamma EU-strukturen för högkvalificerad arbetskraftsinvandring.