Äntligen ska hela skatteutjämningen utredas

Nu får Centerpartiets förslag om att utreda hela skatteutjämningssystemet stöd i finansutskottet. Det innebär att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över det kommunalekonomiska utjämningssystemet som helhet. Fokus ska ligga på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet.

Efter att Centerpartiet drivit frågan om att utreda skatteutjämningssystemet ställer sig nu finansutskottet bakom förslaget. Regeringen kommer därmed att gå vidare med att tillsätta en utredning som ska se över utjämningssystemet och fokusera på mer utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet.

– Oavsett var i landet du bor ska du ha rätt att få samma stöd och service. Därför finns ett utjämningssystem som ska se till att det blir mer rättvist. Det ska inte spela någon roll om en kommun är liten eller stor, eller om många flyttar därifrån. Vi vill att människor ska kunna bo och leva i hela Sverige. För att det ska fungera behövs ett rättvist kommunalt utjämningssystem, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomiskpolitisk talesperson.

På partistämman 2019 beslutades det om att Centerpartiet ska driva frågan om en ny översyn av skatteutjämningssystemet. Nu blir detta verklighet.

Centerpartiet vill att skatteutjämningssystemet ska vila på en rad grundläggande principer:

  • Systemet bör utgå från en garanterad servicenivå i hela landet.
  • Det bör vara utformat så att det skapar incitament för företagande, jobb och tillväxt. Det måste löna sig för en kommun som gör reformer för att stärka företagsamhet och jobbskapande, snarare än att frånta kommuner deras ansvar för sin ekonomiska politik.
  • För många av landets glest befolkade kommuner är det dock uppenbart att det finns strukturella förutsättningar som gör det svårt att klara behovet av kommunal service utan ett system för skatteutjämning. Därför bör gleshet i högre grad beaktas inom ramen för utjämningssystemet.

– Detta är grundläggande principer som Centerpartiet kommer att bära med sig vid den kommande utredningen. Vi kan inte fortsätta lappa och laga, säger Rickard Nordin.