C: Klimatpakt viktigt i EU:s arbete framåt

Idag presenterade EU-kommissionen en ny klimatpakt. Centerpartiet välkomnar förslaget och kommer i EU-parlamentet att fortsätta arbetet för att minska utsläppen.

– Vi måste alla ta ansvar om vi ska kunna ställa om och uppnå långvariga resultat, säger Abir Al-Sahlani, Europaparlamentariker för Centerpartiet.

Den europeiska klimatpakten är en del av EU:s klimatlag. Klimatpaktens syfte är att inkludera alla delar av samhället för att uppnå EU:s klimatmål genom att öka medvetenheten om klimatförändringar baserade på vetenskaplig fakta. För att på så vis få människor, företag och organisationer att ändra sina beteenden och minska sina klimatutsläpp.

– Vi måste alla ta ansvar om vi ska kunna ställa om och uppnå långvariga resultat. Även den enskilda medborgaren, säger Abir Al-Sahlani.

Genom klimatpakten kan EU-kommissionen ge stöd inom utvalda områden som byggnation, transporter, trädplantering, återväxt i naturen och förgröning av stadsområden.

– Alla behövs för att vi ska komma framåt med minskade utsläpp. Klimatpakten måste bygga på vetenskapliga belägg med dialog och transparenta processer för att gemene man ska förstå vad man gör och varför, säger Abir Al-Sahlani.