C: Nu ökar Sveriges säkerhet genom Nato-option

Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats över tid. Nu har Centerpartiet tillsammans med Liberalerna fått stöd i riksdagen för ett förslag som innebär att Sverige likt Finland ska uttala en tydlig Nato-option i vår säkerhetspolitiska linje.

– Det här är viktigt för Sveriges framtida säkerhet. Det är också ett naturligt steg i vårt militära samarbete med Finland, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson.

Försvarsberedningen har varit tydliga i sin analys om att vårt säkerhetspolitiska läge har försämrats, och att Sverige måste bygga säkerhet tillsammans med andra. Inte minst är det viktigt att vi har ett väl fungerande partnerskap med Nato och våra grannländer, med en hög grad av militär samverkansförmåga. Därför måste Sverige nu, likt Finland, anta en tydlig Nato-option i vår säkerhetspolitiska linje, vilket Centerpartiet har drivit igenom.

– Det här förslaget kommer att innebära att Sveriges säkerhet ökar, att vi höjer trösklarna för angrepp utifrån. Vi är glada att det finns ett brett stöd i riksdagen för vårt förslag och jag hoppas vi kan nå en politisk enighet i frågan längre fram, säger Kerstin Lundgren.

Genom ett nära partnerskap med Nato finns också möjligheten om ett svenskt Nato-medlemskap kvar i framtiden. Centerpartiet vill att Sverige går med i Nato, gärna tillsammans med Finland. Det militära samarbetet med Finland är oerhört viktigt och det skulle stärkas ytterligare om Sverige också uttalade en Nato-option i vår säkerhetspolitiska linje.

– En svensk Nato-option kommer även att bidra till att stärka Finlands option. Genom stärkt gemensam säkerhet med Finland ökar vi vårt gemensamma skydd mot angripare, avslutar Kerstin Lundgren.