Centerpartiet vill se en utökad humanitär grund

Miljontals människor är på flykt från krig och förtryck runtom i världen. När en permanent migrationslagstiftning nu ska tas fram i riksdagen måste den innefatta en ny, utökad humanitär grund, menar Centerpartiet.

– Sverige har chansen att skapa en långsiktig, ansvarsfull och medmänsklig migrationspolitik. Med hjälp av den humanitära grunden ser vi en möjlighet att skapa bra förutsättningar för människor som har en stark förankring i samhället, säger partiledare Annie Lööf.

Centerpartiet är stolta över att Sverige under en lång tid tagit ett stort ansvar för människor som behöver skydd. Men under de senaste åren har tillfälliga lagar ersatt varandra och behovet av en mer långsiktig migrationspolitik blivit allt tydligare. Målet är att skapa en sammanhållen migrationspolitik som kan hålla över tid. Och en del av den nya lagstiftningen måste vara en ny, utökad humanitär grund.

– En humanitär grund bidrar till att skapa en medmänsklig, rättssäker och rättvis migrationslagstiftning, säger Annie Lööf.

Centerpartiet har tidigare meddelat att vi inte stödjer regeringens förslag på ytterligare förändringar i gymnasielagen. Istället behövs långsiktiga förutsättningar för den som haft uppehållstillstånd, varit skötsam och har en stark anknytning till landet. Den nya, humanitära grunden bör utformas så att den är en säkerhetsventil för de mest ömmande fallen. Det kan till exempel handla om människor med svåra sjukdomar eller andra typer av ömmande skäl.

– Regeringens förslag om förändringar i gymnasielagen slår orättvist och godtyckligt. De unga som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen och avslutat sina studier har nu fått försämrade möjligheter att stanna i och med pandemin, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

Centerpartiet vill att migrationslagstiftningen formuleras så att även de som påverkats av gymnasielagen kan omfattas av den nya humanitära grunden – när det kommer till de mest ömmande fallen – om de avslutat sina studier, levt laglydigt och har en stark förankring i Sverige. Ensamkommande barn som fått asyl, vars skyddsbehov upphör i lagens mening vid 18-årsdagen, ska också kunna omfattas.

– En lag byggd på den migrationspolitiska kommitténs betänkande tillsammans med en klokt utformad humanitär grund kan innebära slutet för fem år med dåligt utformade tillfälliga lagar. Vi hoppas att andra partier också är redo att skapa en långsiktig migrationspolitik byggd på medmänsklighet och ordning och reda, säger Jonny Cato.

Centerpartiets prioriteringar för en permanent migrationslagstiftning:

  • Människor som flyr undan krig och förtryck måste alltid kunna få sin asylrätt prövad i Sverige. Det är därför självklart för oss att försvara asylrätten, men också att Sverige inte ska ha ett volymmål.
  • Centerpartiet vill att föräldrar och barn ska kunna återförenas. Att det betänkande lagstiftningen nu ska vila på ger möjligheten för föräldrar och barn på flykt att återförenas är en mycket viktig humanitär seger som vi är stolta över.
  • Den person som kommer till Sverige måste kunna lita på att få en rättssäker asylprocess, med en individuell bedömning. Därför säger Centerpartiet nej till generella amnestier, då de varken tar hänsyn till skyddsbehov eller enskilda människors situation. Vi vill se en bredare utredning som ser över rättssäkerheten i asylprocessen brett.
  • Sverige har idag en restriktiv humanitär grund. Detta behöver förändras, så att det finns en riktig säkerhetsventil där de mest ömmande fallen, som av någon anledning inte passar in i andra kategorier, får möjlighet att stanna.

Läs mer i en debattartikel i SvD