Nu är det klart – så blir sänkningen av arbetsgivaravgiften

Idag klubbas beslutet om sänkta arbetsgivaravgifter för unga. Det innebär att Centerpartiets förslag nu blir verklighet, vilket både kommer skapa nya jobb och rädda fler unga från arbetslöshet.

– Förutom att hjälpa fler unga i jobb kommer det här göra stor skillnad för många av de företag som drabbats allra hårdast under pandemin, såsom inom besöksnäringen, säger Rickard Nordin, vikarierande ekonomisk-politisk talesperson.

När Annie Lööf höll sitt sommartal i augusti i år presenterade hon ett nytt förslag om sänkta arbetsgivaravgifter för alla mellan 18-23 år. Nu blir förslaget verklighet i samband med ett regeringssammanträde, där man beslutat om att skicka ut förslaget som en lagrådsremiss.

– Sänkta arbetsgivaravgifter för unga är en viktig motor i att återstarta den svenska ekonomin. Reformen har varit efterlängtad av företagare runt om i landet, säger Rickard Nordin.

Coronapandemin har slagit hårt mot jobben, särskilt i branscher där många unga är anställda. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är hög och mycket tyder på att den stiger.

– Det här kommer både att skapa fler jobb och rädda hotade jobb, och därmed också de unga som riskerar arbetslöshet. Sänkta kostnader för företagen, särskilt i de branscher där vi vet att många unga i just den här åldersgruppen stiger in på arbetsmarknaden, gör det enklare att anställa, säger Rickard Nordin.

Förslaget innebär att det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift sänks. Nedsättningen innebär att endast ålderspensionsavgiften och nio tjugondelar av de övriga avgifterna ska betalas vid ersättning upp till 25 000 kronor per kalendermånad. Unga som omfattas av sänkningen är de som vid årets början har fyllt 18 år men inte fyllt 23 år.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften träder i kraft den 1 april 2021 och gäller fram till den 31 mars 2023.

Läs mer i en intervju med Rickard Nordin