Landsbygden stärks av ett förändrat strandskydd

Strandskyddsutredningen har nu presenterats. Centerpartiet välkomnar förslagen, som tydligt ligger i linje med vad som står i Januariavtalet och som kommer att ha stor betydelse för den fortsatta utvecklingen för människor och företag på landsbygden.

– Ett i grunden förändrat strandskydd ändrar spelplanen för den svenska landsbygden. Utredningens förslag kommer kunna öka attraktionskraften för våra landsbygder så att fler människor och företag kan lockas till att etablera sig, vilket är väldigt viktigt för oss i Centerpartiet, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson.

Förslagen på hur strandskyddet bör förändras i grunden har nu presenterats. Utredningen ligger i linje med vad som står i Januariavtalet och vad Centerpartiet drivit på för under en längre tid, för en mer nyanserad och liberal lagstiftning. Bland annat ska kommuner själva kunna peka ut landsbygdsområden som kan ges väldigt generösa undantag. Under vissa förutsättningar ska kommuner även kunna ansöka hos länsstyrelsen om att strandskyddet helt ska upphävas.

– Strandskyddslagstiftningen som den ser ut idag sätter stopp för människors drömmar om livskvalitet, och kommuners visioner och för strandnära områden. Vi behöver en ny lagstiftning som inte sätter käppar i hjulet för människor och företag som vill kunna bygga, bo och leva i hela landet, säger Kristina Yngwe.

Utredningen föreslår också att anlagda vatten, såsom våtmarker och dammar, ska undantas helt från strandskyddet.

– Det här är ett steg i helt rätt riktning. Vi har sett att många lantbrukare dragit sig för att anlägga en våtmark på grund av en oro att det förhindrar möjligheterna att utveckla sin verksamhet, säger Kristina Yngwe.

Dessutom föreslås att strandskyddet inte heller ska gälla vid små insjöar och vattendrag, vilket innebär viktiga lättnader inte minst i norra Sverige där det finns kommuner med fler småsjöar än invånare. Arjeplog har exempelvis mer än tre gånger så många sjöar som invånare. Flest sjöar per kvadratkilometer finns i Blekinge och störst andel sjöar har Dalsland.

Utredningens förslag är viktigt för tillgången till bra bostäder i hela landet, menar Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson:

– Förslagen är viktiga för möjligheten att skapa nya och attraktiva bostäder i hela landet. Bostäder med livskvalitet som många människor efterfrågar. Många kommuner vittnar om svårigheterna att bygga utanför de större orterna. Därför är det viktigt att landsbygden kan utnyttja sina unika förutsättningar så att fler bostäder kan byggas, säger han.

Centerpartiet kommer nu att granska utredningen noggrant. Det är framför allt viktigt att den framtida lagstiftningen skapar tillväxt på riktigt, och att den för svensk landsbygd framåt.