C: EU behöver stärka cyberförsvaret

Idag presenterades EU:s nya cybersäkerhetsstrategi av EU-kommissionen. Centerpartiets Europaparlamentariker Abir Al-Sahlani välkomnar initiativet, men tycker att EU måste göra ännu mer på området.

– EU behöver stärkta muskler för att hantera säkerhetshoten online, säger hon.

EU-kommissionen presenterade idag 20 åtgärder för att förhindra cyberhot. Det främsta handlar om att ta fram direktiv för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och att skapa en gemensam cyberenhet inom EU.

– Cyberattacker är ett hot mot demokratin, men också mot svenska och europeiska företag. Cyberattacker och cyberterrorism slår ut samhällsviktig infrastruktur och lamslår företag. Det är bra att kommissionen nu går framåt med en ny strategi, men det behövs ännu fler gemensamma åtgärder på EU-nivå för att kunna bekämpa dessa hot effektivt, säger Abir Al-Sahlani.

Bland annat saknas ett minikrav för vad varje medlemsland måste bidra med i kampen kring cybersäkerheten, menar Abir Al-Sahlani.

– Cyberhot är gränsöverskridande och berör mer än ett EU-medlemsland. Strukturen för detta säkerhetsarbete bör byggas på EU-nivå som har förmågan att samordna, fokusera och kraftsamla resurser för ett säkrare EU, säger hon.