C: Mer förnybar energi stärker totalförsvaret

Totalförsvarets inriktning de kommande åren har nyligen presenterats. I målet att stärka samhällets motståndskraft är också den fortsatta utvecklingen av förnybar el i energiförsörjningen viktig. Det har Centerpartiet drivit på för att synliggöra.

– Vi har inte råd att bromsa den gröna omställningen. Förnybar energi är en viktig del av motståndskraften i totalförsvaret, och då vill vi se att Försvarsmakten aktivt bidrar till den utvecklingen. Det kan de själva också vinna på eftersom de är beroende av ett robust totalförsvar i händelse av höjd beredskap och krig, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson.

Omställningen till förnybar energi är en nyckel om vi ska klara av att möta klimatmålen. Samtidigt ger mer grön energi Sverige stora fördelar ut ett totalförsvarperspektiv. Vid ett krig kommer elförsörjningen inte fungera som till vardags. Fler lokala producenter av både vind och solkraft minskar sårbarheten i elförsörjningen på lång sikt.

Nu ges Försvarsmakten i uppdrag att titta på förutsättningarna att använda så kallade villkorade tillstånd. Det är viktigt att komma ifrån de restriktioner som idag finns i utbyggnaden för bland annat vindkraften, men också solkraft. Danmark använder sig till exempel av villkorade tillstånd idag, och det kan också vara en möjlig väg för Sverige. Villkorade tillstånd kan handla om att den som projekterar vindkraft hjälper till att flytta eller komplettera radaranläggningar eller att ge Försvarsmakten möjlighet att placera ut ytterligare sensorer på havsbaserade vindkraftsparker. Det kan stärka försvarsförmågan.

– Vi måste snabba på omställningen till förnybart på alla håll. Det är naturligt att Försvarsmakten, som är beroende av ett starkt totalförsvar under höjd beredskap, också bidrar till att det kan stärkas, säger Rickard Nordin.

Centerpartiet har varit drivande förhandlingarna med regeringen om att öka utvecklingen av förnybar energi inom totalförsvaret, och vi är glada att vi kommit överens om att det nu ska tyfliggöras. På grund av att Sverige idag inte använder villkorade tillstånd lägger Försvarsmakten i praktiken en våt filt, helt i onödan, på hela utvecklingen av förnybar el, menar Rickard Nordin.

– Vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt och låta olika samhällsintressen samexistera. Omställningen till förnybar el kan fortsätta samtidigt som totalförsvaret stärks och försvarsförmågan utvecklas, säger han.