C: Staten måste säkra upp vaccineringen

Förberedelserna inför Covid-19-vaccineringen av miljontals svenskar är i full gång. Nu vill Centerpartiet att regeringen underlättar arbetet för regionerna ytterligare, genom att tillåta fler yrkesgrupper inom vården att hjälpa till med vaccineringen.

– Vi måste ha både hängslen och livrem i planeringen. Målet är att stora delar av befolkningen ska vara vaccinerade redan före midsommar och det måste vi hålla, säger Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson.

Landets regioner har redan förberett sig väl inför vaccineringen av Covid-19. Det är tryggt, men staten måste också se till att det finns en ytterligare beredskap. Det är viktigt att vi ser till att så många medarbetare inom vården som möjligt kan vara en del av den beredskapen. Inte minst måste vi tidigt säkerställa att det finns gott om personal som har rätt att vaccinera för Covid-19, som komplement till de sjuksköterskor som idag har ordinationsrätt.

– Vi måste undvika onödiga flaskhalsar i vaccineringen. Regionerna är idag väl förberedda för en smidig process av vaccination för riskgrupperna, vilket är viktigt. Nu måste vi se till att vi har stärkt beredskap under hela vaccinationsperioden, säger Anders W Jonsson.

Det är viktigt att säkra upp att det finns tillräckligt med vårdpersonal som har rätt att vaccinera i Sverige. Centerpartiet vill att Socialstyrelsen får i uppdrag att snabbt ta fram en digital utbildning som kan ge legitimerade sjuksköterskor och andra yrkesgrupper tidsbegränsad rätt att ordinera Covid-19-vaccination.

– Regeringen måste se till att det finns en plan B. Det här handlar om att vi på kort sikt måste utbilda fler yrkesgrupper för att ordinera vaccin mot just Covid-19. Det handlar om beredskap och att se till att vi lyckas med målet att vaccinera så många som möjligt så snabbt som möjligt, säger Anders W Jonsson.

Intervju med Anders W Jonsson i Ekot