Viktiga satsningar på svenskt jordbruk

Nu presenteras viktiga satsningar på svenskt jordbruk. Centerpartiet har tidigare sett till att mer pengar skjuts till landsbygdsprogrammet under de kommande två åren, eftersom EU gör neddragningar i jordbruksstöden fram till 2023.

– Det här är oerhört viktigt för svensk landsbygd och för svenskt jordbruk. Om våra svenska bönder ska kunna växa och producera svensk mat av hög kvalitet så måste vi se till att de få rätt förutsättningar, säger partiledare Annie Lööf.

Flera satsningar inom ramen för landsbygdsprogrammet presenteras nu, för de så kallade övergångsåren 2021 och 2022. Eftersom EU:s nya jordbrukspolitik kommer att börja gälla först 2023 har det varit viktigt för Centerpartiet att Sverige genom nationella tillskott sett till att hålla programmet på samma nivåer som tidigare år. Det handlar bland annat om att öka konkurrenskraften inom jordbruket, och att se till att unga lantbrukare har möjlighet att etablera sig.

– Vi är stolta över att Centerpartiet lyckats se till att landsbygdsprogrammet ska vara lika stort som tidigare år. Nu ser vi till att svenska lantbrukare kan vara konkurrenskraftigt även framåt, säger Annie Lööf.

Bland annat handlar satsningarna om:

  • 815 miljoner kronor i stöd för ökad konkurrenskraft inom jordbruket 2021-2022. Stödet är väldigt efterfrågat bland lantbrukare och används bland annat till investeringar i djurstallar.
  • 75 miljoner kronor i startstöd för nyetablerade lantbrukare. Nyetablerade unga lantbrukare, under 40 år, kan söka stödet som en klumpsumma. Det motsvarar stöd till omkring 150 nyetableringar.
  • Höjda ersättningsnivåer för betesmarker med allmänna och särskilda värden under 2021 och 2022. Höjningarna görs på 300 kronor per hektar, respektive 400 kronor per hektar. Totalt är satsningen på 229 miljoner kronor.

– Ett genomgående tema i satsningen är djurproduktion. Det är viktigt att politiken visar att vi tror på en framtid för svensk djurproduktion, inte minst de betande djuren som är viktig för den biologiska mångfalden men som tyvärr ofta får ta en oförtjänt smäll i debatten, säger Kristina Yngwe, landsbygdspolitisk talesperson. 

Inom kort påbörjas också förhandlingarna om hur de 1,4 miljarderna från EU:s återhämtningsinstrument ska användas i landsbygdsprogrammet. Centerpartiet ser goda förutsättningar att få på plats flera nya satsningar på svenskt jordbruks konkurrenskraft inom kort.

– Redan när Centerpartiet drev igenom satsningar på landsbygdsprogrammet för 2021-2022 var vi tydliga med att vi vill se lantbrukarnära satsningar såsom investeringsstöd och startstöd. Vi behöver fortsätta bygga en ökad framtidstro inom jordbruket, och se till att såväl lönsamheten som produktionen kan öka, säger Kristina Yngwe.