Centerpartiet välkomnar ny pandemilag

Nu har riksdagen fattat beslut om en tillfällig pandemilag. Centerpartiet har länge drivit på för en ny pandemilag som täcker in alla sammankomster, för att bättre kunna bromsa smittspridningen. Samtidigt måste det vara tydligt hur företag som drabbas ekonomiskt av effekterna ska kompenseras.

– Det är viktigt att en särskild pandemilag nu är på plats, så vi kan bekämpa smittspridningen på ett konsekvent sätt. Centerpartiet har också sett till att det blir tydligare hur drabbade företag ska kompenseras, säger vice partiledare Anders W Jonsson.

Efter en omröstning i riksdagen är det nu klart att en ny pandemilag blir verklighet. Lagen kan komma att tillämpas redan från och med söndag 10 januari 2021 och gäller fram till 30 september 2021. I stort handlar det om utökade möjligheter för regeringen att kunna minska trängsel i olika sammanhang där människor samlas, och att exempelvis kunna stänga verksamheter som inte sköter sig.

– Centerpartiet har sedan i våras drivit på en senfärdig regering om att införa en pandemilag. Tyvärr har regeringen hittills hanterat smittbekämpningen med ett lapptäcke av olika tillfälliga lösningar. Sverige är verkligen i behov av en konsekvent pandemilag som baseras på hur vi bäst kan begränsa smittspridningen, säger Anders W Jonsson.

För Centerpartiet har utgångspunkten hela tiden varit att åtgärderna ska rikta in sig på att bromsa smittspridningen, med möjlighet till anpassade restriktioner och stängning av verksamheter som inte sköter sig. Den lag som nu röstats igenom innehåller flera av dessa delar. Samtidigt har det varit viktigt för Centerpartiet att lagen innehåller tydliga regler om hur företag och verksamheter kompenseras. Tillsammans med Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna fick Centerpartiet därför igenom ett tillägg om ekonomisk kompensation till drabbade verksamheter.

– Det är en självklarhet att en pandemilag också måste innehålla tydliga regler för hur drabbade företag ska ersättas ekonomiskt, i synnerhet de verksamheter som i praktiken får näringsförbud eller stängs ner, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet lade också ett eget förslag med krav på likabehandling och ökad rättssäkerhet, och respekt för religionsfriheten, bland annat med möjligheten att kunna genomföra begravningar.