Ny krisåtgärd: Sänkta arbetsgivaravgifter för unga från årsskiftet

Ungdomsarbetslösheten är alarmerande hög, samtidigt som många företag drabbats hårt av coronakrisen. För att få fler unga i jobb och minska företagens kostnader har Centerpartiet drivit igenom att reformen med kraftigt sänkta arbetsgivaravgifter för unga kommer att gälla retroaktivt, redan från 1 januari 2021.

– Läget är akut och det här är en viktig krisåtgärd för att hjälpa fler företag som nu går på knäna, särskilt inom branscher som anställer många unga, säger partiledare Annie Lööf.

Under 2020 presenterades en kraftig sänkning av arbetsgivaravgifterna för alla mellan 19 och 23 år. Nu är det klart att sänkningen, som egentligen skulle införas från och med april, tidigareläggs till att gälla redan från 1 januari 2021. Åtgärden kommer därmed att gälla retroaktivt från årsskiftet och sedan fram till 31 mars 2023.

– Pandemin har slagit hårt mot unga människors möjlighet att hitta jobb och få in en fot på arbetsmarknaden, och vi ser att ungdomsarbetslösheten ökar. Det är allvarligt. Nu underlättar vi därför för företag att anställa unga genom att kraftigt sänka arbetsgivaravgifterna för gruppen, säger Annie Lööf.

Många av de branscher där unga arbetar har drabbats hårt under pandemin. Det handlar bland annat om restauranger och företag inom handel och besöksnäringen. Genom att minska kostnaderna att anställa ser vi till att fler företag får en bättre chans att överleva krisen.

Tidigare i januari presenterades också att omställningsstödet till små och medelstora företag både förlängs och höjs, tillsammans med förlängt omsättningsstöd till enskilda firmor, under perioden november 2020 till och med februari 2021.

– Utan företagen stannar Sverige. Vi måste göra mer för att de små och medelstora företag som har drabbats ekonomiskt under pandemin ska hålla sig levande. Därför ser vi till att flera krisstöd fortsatt finns på plats, samt att sänka kostnaderna att anställa, säger Annie Lööf.