Ytterligare satsningar på äldreomsorgen i år

Nu går ytterligare 1,7 miljarder kronor till Äldreomsorgslyftet under 2021. Satsningen innebär att staten står för kostnaden för den tid en anställd är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska. Totalt är satsningen på 3,3 miljarder kronor under året.

– För Centerpartiet är det oerhört viktigt att stärka äldreomsorgen, inte minst med tanke på det vi sett i pandemins spår. Tryggheten för både äldre och för anhöriga måste öka och vi behöver höja såväl ambitionen inom äldreomsorgen som attraktiviteten för vårdyrken, säger Sofia Nilsson, ledamot i socialutskottet.

Nu får Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till Sveriges kommuner, som ersättning för att anställda inom vård och omsorg om äldre ska kunna utbilda sig på arbetstid. Centerpartiet har varit med och drivit på för satsningar på Äldreomsorgslyftet, genom budgetsamarbetet med Liberalerna och regeringen.

– Vårdbiträden och undersköterskor är otroligt viktiga personalgrupper inom äldreomsorgen. Vi behöver skapa starka incitament för dem att vilja stanna svar i yrket. Möjligheten att vidareutbilda sig på arbetstid kommer vara viktig, säger Sofia Nilsson.

Det kommer också innebära att ledare och undersköterskor kan specialisera sig inom till exempel demensomsorg, akutvård, palliativ vård och psykiatri. De kommuner som redan satsat på att utbilda medarbetarna kan nu stärka upp ytterligare utifrån lokala behov.

En annan viktig del i satsningen är ett närvarande ledarskap, vilket betyder mycket för det långsiktiga arbetet för att utveckla och höja kvaliteten inom äldreomsorgen.

– Det är det glädjande att vi nu kan presentera denna satsning som möjliggör för ledare och chefer att vidareutvecklas och höja sin kunskap och kompetens, avslutar Sofia Nilsson.