Nu ökar vi stödet till våldsutsatta kvinnor

Våld i nära relationer är ett allvarligt problem i Sverige. Under pandemin har många kvinnor dessutom varit särskilt utsatta, och den som ringer Kvinnofridslinjen måste därför snabbt kunna få hjälp. Centerpartiet har nu förhandlat fram ett tillskott på totalt 20 miljoner kronor för 2021 till Nationellt Centrum för Kvinnofrids verksamhet.

– Hjälp för den som utsätts för våld i nära relation får aldrig vara längre än ett telefonsamtal bort, säger partiledare Annie Lööf.

Under fredagen 22 januari hade Annie Lööf ett digitalt möte med Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK). Färska rapporter har visat att våldet i nära relation har trappats upp under pandemin, och det är tydligt att staten måste göra mer för att trycka tillbaka mäns våld mot kvinnor. Nu satsas totalt 20 miljoner kronor extra i år för att NCK ska kunna stärka sin livsviktiga verksamhet.

– Centerpartiet förhandlade strax innan jul fram 10 miljoner kronor under 2021 till NCK, bland annat för att säkerställa bemanningen av stödtelefonen Kvinnofridslinjen. Utsatta kvinnor ska aldrig behöva vänta på svar när de söker hjälp. Nu går ytterligare 10 miljoner kronor till centrumet i år för att stärka deras vitkiga arbete framåt, säger Annie Lööf.

Centerpartiet kommer dessutom att driva på för att NCK ska få ett höjt grundanslag i kommande budgetförhandlingar, vilket innebär mer stabila planeringsförutsättningar och mindre ryckighet och osäkerhet.

– Det är dags att komma bort från tillfälliga satsningar och istället få till en långsiktig finansiering av landets ideella kvinnojourer. Centerpartet kommer därför fortsätta driva på för att NCK ska få ett höjt grundanslag i den kommande statsbudgeten, avslutar Annie Lööf.