Nu är det slut på orimliga kompetensutvisningar

Sverige har under en längre tid haft problem med orimliga kompetensutvisningar. Nu har en utredning om arbetskraftsinvandring, som Centerpartiet har varit med och drivit igenom, presenterat skarpa förslag på hur problemen med kompetensutvisningar ska lösas.

– Centerpartiet har under många år drivit frågan om de uppmärksammade kompetensutvisningarna, som vi nu äntligen kan få ett slut på, säger Jonny Cato, migrationspolitisk talesperson.

En del av utredningen om förbättrade regler för arbetskraftsinvandring har nu presenterats. Utredningen är tillsatt inom ramen för Januariavtalet och har bland annat lagt fram förslag på hur problematiken med kompetensutvisningar ska lösas.

– Problemen med orimliga kompetensutvisningar får nu äntligen ett slut. Under flera år har vi med förfäran sett hur personer som arbetat i Sverige utvisats på grund av obetydliga fel i arbetsvillkoren. Även om problemen minskat har det fortsatt förekommit helt orimliga utvisningar, säger Jonny Cato.

Kompetensutvisning innebär i huvudsak att personer som arbetat i Sverige i två år och ansökt om förlängning av sitt arbetstillstånd fått avslag på sin förlängningsansökan på grund av små brister i arbetsvillkoren. Trots att ett antal politiska förslag och lagförslag har presenterats under åren för att lösa problematiken med den hårda praxisen har de av olika skäl inte genomförts.

– Utredningen föreslår nu en lagändring, något som Centerpartiet välkomnar. Lagändringen är välövervägd och balanserad och vi tror att förslagen kommer lösa det kvarstående problemet med kompetensutvisningarna, säger Jonny Cato.