C: Vätgasstrategin är viktig för klimatarbetet

Nu får Sverige en nationell vätgasstrategi. Centerpartiet har tillsammans med regeringen och Liberalerna tagit fram ett uppdrag om en helomfattande vätgasstrategi som ska bidra till att Sverige kan vara i framkant när det gäller klimatvänlig teknik.

– I målet om en hållbar energipolitik spelar vätgasen en väldigt viktig roll, säger Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson.

Nu får Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell färdplan för vätgas. Det är ett led i att Sverige fortsatt ska ligga i framkant vad gäller klimatvänlig teknik och lyckas sänka våra utsläpp. En nationell vätgasstrattegi är också något som branschen efterfrågat och driver på för.

– Vätgasen har en enorm potential, inte minst när det handlar om transportsektorn och industrin där utsläppen måste minska kraftigt, säger Rickard Nordin.

Den nationella vätgasstrategin ska bland annat se över hur potentialen för produktion, lagring, transport och användning av vätgas i Sverige ser ut. Det handlar också om att peka ut vilka åtgärder som krävs för att göra plats för vätgasen i det svenska energisystemet.

– Förutom att titta på vad Sverige kan göra är det också vitkigt att strategin täcker in vad vi kan göra på EU-nivå och tillsammans med andra länder i Europa, avslutar Rickard Nordin.

Läs mer i en artikel