C: "Upp till bevis för USA att tackla klimatkrisen”

Klimatkrisen och miljöförstörelsen är allvarliga hot som kräver globalt samarbete och höjda ambitioner. När USA nu återinträder i Parisavtalet finns hopp om att Biden tar på sig den globala ledartröjan för att vända utvecklingen.

Det skriver Centerpartiets Rickard Nordin, klimatpolitisk talesperson, Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson, och Emma Wiesner, Europaparlamentariker, i en debattartikel.

Många drog en lättnadens suck när Joe Biden installerades som USA:s president och begärde återinträde i Parisavtalet. Åren av stora kliv tillbaka i utvecklingen av en hållbar värld tycks vara över.

I en debattartikel lyfter Centerpartiet hur USA:s väg framåt är avgörande. Hur klimatförändringarna och miljöförstörelsen inte ser några gränser, och hur USA återigen måste bli en viktig aktör för att fler länder ska höja sina klimat- och miljöambitioner.

Centerpartiet hoppas att Joe Biden nu kraftfullt agerar för att:

1. Genomföra utlovade satsningar.

Liksom EU har Biden lovat att ha netto-noll utsläpp senast 2050, vilket skulle innebära stora steg för att minska utsläppen. Bland annat är det viktigt att USA knyter pandemins krisåtgärder till den gröna omställningen.

2. Stötta en övergång till fossilfri energi.

USA:s energimix är till ca 80 procent fossil, och endast runt 11 procent kommer från förnybara källor. Biden måste minska dagens klimatskadliga subventioner och istället skapa fler incitament för fossilfri energi.

3. Satsa på grön teknik.

Satsningar på grön teknik kan både skapa nya gröna jobb och bli en viktig exportvara. USA har naturliga förutsättningar för att kraftigt bygga ut förnybar energi, framför allt vindkraft längs kusten och solenergi i de södra delstaterna.

4. Införa ett nationellt koldioxidpris.

Genom att sätta pris på koldioxid ökar incitamenten att ställa om. Blir det dyrare att släppa ut så stimuleras investeringar i minskade utsläpp. Det öppnar också upp för att skapa en gemensam framtida marknad för utsläppsrättshandel.

5. Satsa på fossilfria transporter.

Transportsektorn står för hela 28 procent av USA:s totala utsläpp. Det behövs skarpa mål för minskade utsläpp inom sektorn. Det behövs också stora infrastruktursatsningar för storskalig eldrift, och en ökad inblandning av biodrivmedel i bränsle.

För att lyckas måste USA återinföra merparten av de cirka 125 regleringar och miljöskydd som Trump-administrationen upphävde. Vetenskap måste återigen få en central roll i myndigheter som EPA (Naturvårdsverket), och Biden måste få med sig andra länder med stora utsläpp, såsom Brasilien, Kina och Indien.

Samtidigt måste EU flytta fram positionerna: sluta subventionera fossila bränslen, koldioxidmärka fler produkter och utveckla utsläppshandeln. Här måste Sverige ta ansvar och ständigt driva på EU.

Läs mer i en debattartikel